Laksefisk - de såkaldte "ædelfisk"

Laksefiskene er slanke fisk, der kendes på, at de mellem den egentlige rygfinne og halefinnen har en tyk hudfold uden finnestråler, den såkaldte fedtfinne.

Gruppen af laksefisk omfatter familien Salmonidae (Laks, ørred, fjeldørred mm.), Coregonidae (Helt og heltling), Thymallidae (Stalling) samt Osmeridae (Smelt). Gruppen består både af de arter der lever i søer og de arter der er anadrome – hvilket vil sige havvandrende.

Fedtfinne...
Regnbueørred med en cirkel om fedtfinnen.

Gællespalterne er store, og der findes et mere eller mindre veludviklet gælle-gitter. Ingen skægtråde. Skællene er ret små. Æggestokkene er massive, og de modne æg ligger frit i bughulen. De gydes gennem en åbning bag gattet. Ved gydningen efterlades som regel en del æg i bughulen, hvor de langsomt degenererer (såkaldte residualæg).

Laksefiskene er udbredt på den nordlige halvkugle og omfatter dels vandreformer, der gyder i ferskvand, men tilbringer længere tid i havet (anadrome fisk), dels standformer, der lever hele deres liv i søer og floder. De er knyttet til iltrigt, køligt vand og gyder i vinterhalvåret.

Arterne er meget tilbøjelige til at danne lokale racer eller stammer, der både med hensyn til levevis og udseende varierer stærkt. Hertil kommer, at navnlig vandreformerne fuldstændig ændrer udseende i forplantningsperioden. Ingen anden fiskegruppe volder derfor større vanskeligheder med hensyn til artsafgrænsningen end netop laksefiskene.

En del af de laksefisk, der kan træffes i europæiske vandløb, er oprindelig indført fra Amerika og anvendt som dambrugsfisk.

Relevante artikler og "X-terne" Link
Navngivning og klassificering af dyr og planter...
Laks eller Havørred?
X Carl von Linné
X International Rules of Zoological Nomenclature


Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home