Salmo trutta lacustris

 

Insjööring
Insjø-ørret
Lake trout

Andre navne
De voksne Søørred i Vänern, Vättern, Bolmen (efterhånden udryddet), Siljan, Storsjön (Jämtland) og Kallsjön samt i andre større søer kaldes den for; Storöring, Silverlax, Inslölax, Vätterlax, Vänerlax og Sillanslax.

Søørred
Søørred. Kotka. Finland
Foto: © Johnny Jensen, Denmark

I Vänern kaldes Søørreden for; Gullspängsöring, Grälax, Värlax, og Tvärstjärt. Insiölaxöring er yderligere en betegnelse. Börting kaldes opstigende individer ligesom Havørreden. I Finland kaldes Søørreden for; Bäckforell og Taimen. Saimalax er udsatte ørreder fra nævnte sø i Sverige.

Kendetegn
Alle svenske former variere meget i farve og tegning. Sikre kendetegn der adskiller sø- og havørreden kendes så vidt vides ikke. Dragtstadierne er også den samme hos begge former.
Søørredden kan blive større end havørreden, men som regel er den dog mindre. Også bækørreden kan være ganske svær at adskille fra søørreden.
Den største svenske søøredde er fra Vättern og vejede 16,4 kg. De længste er fra Jämtland på 103 cm. Andre steder kan søørreden blive 105 cm og veje 23,5 (Bodensøen, Schweiz)

Udbredelse
Øst: til det vestlige Sibirien. Syd: til alperne. Udsat i Afrika, Australien, New Zealand, Nord- og Sydamerika samt flere steder i Europa og Asien.

Udbredelse i Skandinavien: Søer med koldt og klart vand i store dele af Sverige.
Arten er mere udbredt i den nordlige del af Sverige end i Svea- og Götaland. I Blekinge findes den kun i Råslungen og Halen og ses kun sjældent i Alljungen. I Skåne forekommer den i Immeln (hvor den er fredet) og den kan også træffes i visse åer på Gotland. Søøredden findes sparsomt i Mälaren.

Søørred
2.05 Kg - Lough Corrib, County Galway, Ireland
Foto: © Johnny Jensen, Denmark


Miljø
Rene, iltrige søer. Opholder sig ofte i høler tæt ved bunden eller ved strandbrinken. Den går op i åer og bække for at gyde.

Vandringer
Søørredens yngel lever i rindende vandløb, ofte i søernes til- eller afløb, i 1-6 år. (Normalt 2-3) Derefter vandrer den enten med- eller modstrøms ud i søerne, hvor den fører et omflakkende liv i 1-4 år. Der findes eksempler på søørred der er fanget 6o km fra det sted de er blevet mærket. (Storsjön, Jämtland). Når den er blevet kønsmoden opsøger den igen sin barndomsbæk, hvorfor den i juni - september er på vej op eller nedstrøms i strømmen. Efter gydningen, der sker i august - november, vender den tilbage til søerne, hvor også legen kan forekomme i sjældne tilfælde.

Vaner
Lever enkeltvis og forsvarer ihærdigt et revir, selv som yngel. Om sommeren opholder den sig mest på de dybe vande, men forår og efterår trækker den ind på de lavere områder.
Den står for det meste i høler i dagtimerne og stiger derfra (ofte opstrøms) til madpladsen som er et strategisk udvalgt sted ved en sten eller andet formål der bryder strømmen og giver læ. Derfra tager den de dyr der kommer drivende med strømmen. Den tager også bytte fra bunden, vandoverfladen og fra luften.

Føde
I sørredens første leveår i bækken lever den hovedsageligt af insekter og små krebsdyr.
Efter vandringen ud i søen lever den mest af helt, heltling, smelt og elritse.

Forplantning og tilvækst
Søørreden bliver kønsmoden på forskellig tid, afhængigt af leversted. Hannerne (3-5 år) før hunnerne (4-7 år) I fjeldet kan det vare op til 10 år (!) inden arten er kønsmoden.
I august - november forgår legen i relativt svag strøm over en grusbund på 0,5-1 meters dybde. Antallet af æg hos en hun på omkring 1 kg er 1000-2000 stk. Rognen klækkes om foråret.

Antalsmæssige små ørredstammer leger hvert år, mens de store bestande tager pauser på et eller to år. Majoriteten af eks. Vätterns Søørred forplanter sig hvert andet år. Søørreden kan også lege ved fjeldsøernes stenstrande.

Tilvæksten hos Søørreden er yderst varierende i de forskellige søer - hovedsageligt afhængigt af næringsgrundlaget. Eksempelvis er ynglen ved nedvandringen til Vättern på 20-25 cm.

Det er under selve søstadiet at tilvæksten veksler. I en del indsøer behøver Søørreden 7 - 8 år for at blive 25-30 cm lang og veje 0,5-1 kg. I andre tilfælde kan kombinationen være 8 - 10 år, 45 - 50 cm resp. 1-1,5 kg eller 8-10 år 70-80 cm resp. 5-6 kg. En 16 årig Søørred fra Tättjaure i Lappland vejede 13,5 kg, en 17 årig fra Jämtland var 90 cm lang og vejede 9,9 kg. Et andet eksempel fra Storsjön i samme område var 13 kg.

Levetid
21 år.

Udrydningstruet i Sverige. Udbredelsen mindsker på grund af miljøindgreb, vandreguleringer, forsuring og andre forureninger.

Værdsat sportsfisk. Fiskes i stor udstrækning også til hushold og spiller i visse svenske søer en stor rolle for erhversfiskeriet.

 

Relevante artikler
Ørred
Havørred
Bækørred

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home