Nedfaldsfisk, skorstensrør, eller på svensk; = besa, vraklax och grålaks med flere.
I den østlige del af Skåne siges; raga, ofte udtalt med foragt i stemmen.

Ovenstående er en række slangord for udleget fisk af Salmo salar (laks), Salmo trutta (ørred), Salmo trutta trutta (havørred) og Salvelinus alpinus (fjeldørred eller som den hedder på svensk; röding)

Nedfaldsfisk...

Udleget havørred - besa eller en såkaldt nedfaldsfisk...

Under legen skifter laksefisk udseende, dels som en tilpasning til de vande de nu skal opholde sig i, men også for at kunne tiltrække sig hunner og se truende ud overfor de andre hanner når de skal markere deres revirområde.

Se evt. en nærmere beskrivelse af hvordan legen kan foregå...

Fiskens slimlag tiltager og de løse skæl forsvinder. Energiomsætningen aftager og fisken holder helt op med at tage føde til sig, og tærer i stedet på fedtlaget, for at kunne gennemføre forplantningen.

• Ca. 10% af hunnernes vægt udgøres umiddelbart inden legen af rogn.

• En udleget laksefisk mister ca. 15-20% af sin normalvægt.

Ovenstående forhold gør, at fiskens kulinariske værdi, helt afhænger af kokkens evner til at kunne "koge suppe på et søm" - som svenskerne siger. Med andre ord er den helt værdiløs som spisefisk!

Når man som lystfisker fanger en laksefisk med grå bug, indsunkne sider, uden løse skæl, ofte med slidte og splittede finner og et forholdsvis stort hoved, så har man givetvis fanget en nedfaldsfisk.

Havørred - Besa - Nyfanget nedfaldsfisk på premieredagen i Mörrum år 2002.
Denne lystfisker har tydeligvis ingen viden om sin fangsts værdi...

Den eneste værdi en sådan fisk har, er den ret begrænsede modstand den har kunnet yde lystfiskeren, i sin udmattede tilstand. Den rette plads for en sådan fisk, er selvfølgelig i det vand hvor den nys er kommet fra. Dette for at kunne genopbygge sin kondition, fedtlag og muskelmasse.

Man kan i sagens natur også støde på nedfaldsfisk der er ved at omstille sig til livet i saltvand, hvor skællene gendannes, mens hovedet stadig er forholdsvis stort og bugen delvis grå. Disse fisk er ikke meget bedre end deres tidligere nævnte sløve brødre og søstre.

Udsæt nedfaldsfisk øjeblikkeligt - hjemme i ovnen eller på tallerkenen er de nemlig helt værdiløse!

 

Nedfaldsfisk og Grønlænder
Her ses forskellen tydeligt. Den lille fisk er en fin blank "Grønlænder" - med hele finner og klar i farverne.
Den store havørred har matte farver, indsunken bug og slidte halefinner = nedfaldsfisk!
(Den blev genudsat, men burde aldrig have været på land!)

 

En helt anden kulinarisk oplevelse er laksefisk der går under betegnelserne; grønlænder, laksekalv, grilse osv.. Det er nemlig fisk der "springer legen over" og i stedet anvender tiden til at æde sig tykke og fede. Disse fisk har ofte en synlig pukkel bag hovedet, løse skæl og en sølvfarvet bug. Laksefisk der lige er gået op i vandløbet er som regel runde, stærke og når man tar om dem får man ofte mange løse skæl i hånden.


Blanke fisk med løse skæl er ikke udleget fisk, men derimod tegn på "frisk fisk".

 

Relevante artikler
Genudsætning af fisk

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home