Esox lusius

 

Gädda
Gjedde
Pike
Gedde

Gedde

Kendetegn:
Alle arterne i Geddefamilien (Esocidae) har en langstrakt krop. Det er rovfisk med et spidst hoved og store kraftige kæber - fisken har underbid. På underkæben er der et mindre antal store tænder, mens ganen er tæt dækket med små bagudrettede tænder. På alle geddearter sidder de afrundede ryg- og gatfinne langt tilbage ved halen og fungere dermed som én stor kraftig finne. Kroppen har en gulgrøn undertone, plettede og stribede sider, hvidgul bug, grønsort ryg. Sølvfarvede fisk kan forekomme. Enkeltindivider kan genkendes på de unikke krops- og halemønster.
Størrelse:
Esox lusius op til 1,6 m. Hunerne er større end hannerne.
Vægt:
Normalvækt kan være: Han 10,15 kg (1,03 m), hun 26,00 kg (1,90 m).
Kønsmoden:

Hannerne 1-3 år (er da ca. 13-20 cm), hunnerne 2-5 år (er da ca. 30-50 cm).

Legetid:
Den gyder i det tidlige forår – marts-april-maj - helt beroende på temperaturen.
Gydepladser:

Oversvømmede engarealer, tangbælter, lave vegetationsrige vige mm..

Rogn:
Hunner på ca. 1,2kg ca. 1000 rogn, hunner på ca. 2 kg ca. 50000 rogn, hunner på ca. 5 kg ca. 85000 rogn.
Klækningstid:
8-12 døgn.
Føde:
Geddeyngel lever primært af plankton, senere af larver og krebsdyr. Den voksne gedde er en udpræget rovfisk der primært lever af fisk, men den kan også tage vandrotter, ællinger og små vandfugle. Det er en glubs rovfisk der heller ikke går af vejen for at æde sine egne artsfæller. Den er ikke kræsen og æder stort set alt hvad den kommer i nærheden af, også frøer, tudser og salemandre. Også en lang række pattedyre havner på geddens menukort, eksempelvis; mosegrise, mus og lemminger. Ofte er det dog fredfiskene det går ud over, men også laksefiskenes største fjende er gedderne. Store og langsomme fisk, eksempelvis brasen er tit et velvaglt bytte for gedden. Byttefisken vendes altid og ædes med hovedet først.
Alder:
Gedden kan blive over 30 år.
Udbredelse:

Alle fem geddearter lever på den nordlige halvkugle. Den art der findes i Europa, kan træffes hele vejen rundt om Nordpolen og i Nordamerika. I det østlige Nordamerika findes yderligere tre arter og i Sibirien én art. Esox lusius er vidt udbredt i ferskvandsområder overalt i Europa og er indført i Spanien. Lever i søer og langsomt strømmende vandløb med god bundvegetation samt siv og trærødder. Altså stort set al slags ferskvand, udtagen fjeldsøer. Lever også i saltvand på Sveriges østkyst, Gotland og Öland. På Sveriges Västkyst dog kun i brakvand.

Diverse: 

 

 


Gedde, Silkeborg, Denmark
Foto: © Johnny Jensen, Denmark

Gedde
Pike on Spinner, Grankullavik, Öland, Sweden
Foto: © Johnny Jensen, Denmark

Gedde
Handlanding small Pike, Västervik, Sweden
Foto: © Johnny Jensen, Denmark

 

Gedde
John with Fly caught Pike, Västervik, Sweden
Foto: © Johnny Jensen, Denmark

 

Fisketips

Grej
De gældende retningslinier for almindeligt fluefiskerie kan selvfølgelig overføres til geddefiskeren der også ønsker at anvende sit fluegrej til geddefiskeri. Et par småting bør man dog være opmærksom på.

Valg af stang
Gedder er voldsomme rovfisk der kan blive alvorligt store og derfor bør man selvfølgelig ikke gå på geddefiskeri med det lette tørfluegrej. En almindelig 9-10" stang i AFTM #7-8-9 er ganske velvalgt. Det er også det grej de fleste kystfiskere anvender. Ofte er man tvunget til at anvende lidt tungere grej for at kunne kaste med de store geddefluer og også for at kunne få de hurtigtsynkende liner op fra dybet.

Linerne der anvendes er normalt flydende eller intermidiate til det alsidige sommerfiskeri på lavt vand. Når man skal opsøge gedderne på de dybere vande kan en hurtigt synkende line på det kraftigste anbefales.

Dobbelttaperede flueliner duer ikke til geddefiskeri. Skydehoveder eller en weight-forward line er langt at foretrække. Ofte vælges en noget tungere line end standard - eksempelvis én til to klasser højere end normalt anbefalet til den pågældende stang.

Forfanget til Geddefiskeriet skal være kraftigt. Anvend aldrig tyndere end 0,40 mm.. Nogle geddefiskere foretrækker et "bidestykke" af kevlar. Hvis der er stor sandsynelighed for bundbid eller at hænge fast i vegetationen, så kan man indsætte et "brudstykke" (eks. 0,25-0,30) mellem hovedline og "bidestykket" - dette for at man ikke skal miste sine liner ved "bundbid", hvis eksempelvis ens runningline har en lavere brudstyrke end ens forfang.

Fluer
Geddefluer kan i princippet aldrig blive for store – altså set fra gedens synsvinkel!
Eneste begrænsning er i princippet fluefiskerens evne til at kaste med store voldsomme fluer.

De fleste af geddens byttefisk kan fint efterlignes med streamers, men ofte er populære geddefluer ikke fine imitationer af byttedyr. Geddefluer bindes ofte af bløde pulserende materialer, der ikke yder så megen luftmodstand, men folder sig ud og fylder meget i vandet. Materialer som polarræv, Icelandic hair, kaninstrips og masser af flash-materialer er ofte hovedindgredienserne i mange geddefluer.

Poppers er også populære til geddefiskeriet. Disse laver en masse ravage i overfladevandet og kan få gedden til at tro at det kan være småfugle eller frøer der er på spil.

Farvevalg til geddefluer er ofte indenfor rammerne af det man mildest talt kalder "meget synlige". Synlighed er ofte vigtigere end lighed med fødeemnerne. Kontrastfarver i kombinationer, så som; gul/rød, hvid/sort, gul/sort, pink/purple og mange andre - er særdeles populære.

Grødesikring af fluerne er ofte en god investering. Til fiskeriet i de lavvandede områder med siv og åkander er de på det nærmeste uundværlige.

 

Relevante artikler
Fiskens navne på forskellige sprog

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home