Salvelinus mamaycush S fontinalis

 

Splejk
{NorskNavn}
Splake
{Image}

Splejk

Splejken stammer fra Amerika hvor man, i adskillige år har forsket i krydsninger mellem beslægtede arter. (En krydsning mellem beslægtede arter kaldes for en hybrid)

En af de tidligere mere lovende hybrider var ”Splejken”, der fremkom ved at man befrugtede canadarøding med mælk (sæd) fra kildeørred (bäckröding).

Hybriden blev døbt ”Splake” – som er en sammentrækning af ordene ”Speckled (spættet/broget) + Lake trout”. Siden har svenskerne så ”forsvensket” "Splake" til ”Splejk”.

Den har tidligere i lystfiskerkredse været berømt for sin fine størrelse og fighteregenskaber, men nu er det sjældent at man støder på omtale af denne hybrid.

Fra en – efterhånden ældre rapport (Martin & Baldwin 1960) – kan man lære sig følgende om splejken:

Udseende og egenskaber
Splejken er i store træk en mellemting mellem sine forældre, men har dog flest træk fra kildeørreden. Især dens opførsel som sportsfisk, dens temperaturfølsomhed (den er ikke så udpræget en koldtvandsfisk som canadarødingen), og dens spisevaner. Den lever ligesom canadarødingen i de dype kolde søer, men holder til lidt højere oppe i vandlagene. Legen foregår også tidligere end hos dens ophav - allerede omkring 3 år er den kønsmoden. Tilvæksten er større end nogen af forældrene (hybridvitatlitet) - 45-50 cm. på 4 år. Den har tendens til at gå mere i stimer end sine forældre.

Frugtbarhed
En af de egenskaber man fandt særdeles interessant var splejkens evne til at producere frugtbart afkom. Den leger spontant og ynglen har en høj overlevelsesprocent. Hannernes legedragt har træk fra begge sine forældre; bugen og finnerne er rødlig som hos kildeørreden, med stærke hvide kontrast-striber og på siderne har den et glinsende bånd som canadarødingen.

Legen
Selve legen foregår ved forskellige bundforhold – fra sandede strækninger til en mere grovkornet grusbund. Det sidste er det mest almindelige og også karakteristisk for canadarødingen. Hannerne kommer først til gydepladserne og som canadarødingen, rengør de nøje bunden inden selve legen. De leger dog ikke kollektivt som Canadarøddingen, men forsvarer et revir som også kildeørreden gør.
Legen forgår døgnet rundt. Dette tolkes som et ”hybridtegn” da canadarødingen leger i mørke og Kildeørreden leger i dagslys. Splejken er altså ud fra disse forskellige opførsler, blevet til en hybrid der leger døgnet rundt.


 

Relevante artikler
Canadarøding
Kildeørred

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home