Som sportsfisker bør man kende til de mest almindelige sygdomme hos fisken - men nok så vigtigt er det at kende til måder hvorpå man kan undgå en yderligere spredning af sygdomme og parasitter.

Døde fisk
Døde fisk i massevis

Vi har alle et medansvar for at forhindre en spredning mellem de forskellige fiskevande. Det er derfor vigtigt at man kan tage de fornødne forholdsregler og eksempelvis desinficere sit udstyr når man besøger nye fiskevande.

Desinficering kan ske ved at man vasker sit grej med desinficeringsvæske, eller ved en grundig gennemtørring af udstyret mellem hver fisketur. Vær specielt opmærksom på neoprenvaders og eventuelle kastekugler der stadig kan være vandfyldte. Bring heller ikke vand på termokander eller flasker mellem dine fiskevande.


Det sker yderste sjældent at man støder på døde fisk ude i naturen. Sædvanligvis er der når fisken har været i karambolage med fiskeredskaber, at man kan finde dem livløse i strandkanten. For det meste når de syge individer heller ikke at dø en naturlig død inden de indgår i den stedlige fødekæde og dermed observeres de heller ikke af os mennesker.

Massedød kan dog optræde hos visse arter efter legen – hvor de faktisk dør af overanstrengelse. Dette kan eksempelvis observeres hos Helten, som også i visse tilfælde kan blive udkonkurreret af deres eget afkom, således at de voksne fisk dør af sult hvis produktionen af yngel overstiger det tilstedeværende fødemateriale. I andre dele af verden kan man også observere massedød efter legen hos visse laksearter, men i de Nordiske vande er det dog ofte iltmangel i de varme somre, der er skyld i de større tilfælde af "massedød".

Samtlige ovenstående eksempler er i denne sammenhæng at regne for "naturlige" dødsårsager og det er oftest efter sådanne tilfælde at man støder på døde fisk i naturen.

Sygdomme og parasitter er kun i undtagelsestilfælde skyld i massedød hos fisk.
Nogle udsætninger af fisk i varme somre kan dog medføre at fisken får stress og dør, eksempelvis ved for lavt iltindhold i transporttanken.

Der findes også en lang række sygdomme der kan ramme fisk, især ved opdræt, men her skal jeg forsøge at begrænse mig og kun kort gøre rede for de sygdomme der i dag udgør en fare, eller i fremtiden kan udgøre en alvorlig trussel mod de vilde bestande af laksefisk.

Slut på artikel!


Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home