Lakselus (Lepeophteirus salmonis) - eller Havlus som de også kaldes, er en lille parasit der er findes i saltvand. Æggene kan udvikles i vand der har et saltindhold på mere end 10‰ (eksempelvis i Øresund), mens de voksne lakselus kræver mindst 24‰ (Skagerrak).

Tegning af lakselus
Tegning af en lakselus
(kraftigt forstørret)

Lakselus er et problem hvor der findes et højt saltindhold i vandet. Mange af de indre kystnære farvande har et lavt saltindhold og lakselus er sjældent et problem disse steder.

Laksefisk er udsat for disse parasitter. Specielt i de år hvor der har været høje vandtemperaturer om vinteren, kan man observere en øget mængde lakselus på fisken.

Lakselus gennemgår en række forskellige udviklingsstadier. I slutstadiet bliver hannerne ca. 0,5 cm. – og hunnerne, ca. 1 cm. lange.

En fisk der er angrebet af lakselus har ofte en ”slidt” eller opsplittet rygfinne, blødninger bag anus og tit kan parasitterne ses med det blotte øje.

Lakselus æder fiskens hud, slimlag og dens blod. Fisken er ofte meget generet af disse parasitter og kan ses hoppe ud af vandet i et forsøg på at blive af med sine plageånder.

I de vilde laksefiske-bestande, ser det ikke ud til at parasitten forårsager de store skader. Lande der har omfattende havdambrug med laksefisk, menes at have større problemer, da havdambrugene udgøre en god grobund for parasitten. Dette kan selvfølgelig også påvirke fiskeynglen fra vilde bestande.

Havlusene stortrives i lakseopdræt, og derfor behandles laksene med nervegiften; "Ivermectin". Giften dræber havlusen eller får dem til at slippe taget. Men de tages i stedet af strømmen og føres ud i de frie vandmasser - hvor de angriber forbipasserende vildlaks – altså smolt der er på vej ud mod det åbne hav eller de voksne laks på vej mod gydepladserne.

De voksne vildlaks lider selvfølgelig under angrebene fra havlusene, men især laksesmolten, der er meget sårbar i denne fase af sit liv, er specielt udsat. Smolten har ingen mulighed for at undslippe de grådige havlus, da den er på vej ud mod mere saltholdige vande. Omkring 5-10 voksne havlus, er nok til at tage livet af én udvandrende laksesmolt.

Man mener, at op mod 95% af den udvandrende laksesmolt fra de norske elve, går til på grund af de mange havlus der stammer fra lokale lakseopdræt.

Lystfiskerne anser normalt ikke lakselus som noget problem. Tværtimod syntes mange at en laks med lakselus, der er fanget i elven, er ekstra fin, da det viser at laksen er steget op i elven for ganske nylig. Parasitten tåler nemlig ikke ferskvand men falder af efter ganske kort tid. Når lakselusen ved fiskens opgang i ferskvand udsættes for mindre saltholdigt vand, vil den ikke kunne opretholde saltbalancen i sin krop, og den dør.

Det har tidligere været god latin, at en fisk med lakselus maksimalt har opholdt sig en uges tid i ferskvand og dermed er en nyopstegen ”frisk fisk” fra havet. En norsk undersøgelse viser dog, at dette ikke holder stik. Undersøgelsen viser at der kan gå op til 21 dage, før lusene dør.

 

Relevante artikler
Parasitter
Laksefisk

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home