Fisketips vedrørende vandtemperaturen
Tempereret vand* - små “naturlige” fluer der fiskes hurtigt.

• Hvis man ser fisk ringe i overfladen:
Tørfluer og nymfer fiskes i de øverste vandlag. Fluerne bør imitere de naturlige forbilleder. Mange insekter er forbavsende hurtige i forhold til deres størrelse. Visse imitationer kan man derfor næsten ikke fiske for hurtigt.
Vådfluer og streamers fiskes med hurtige indtag (i stille vand) eller med kast (tværs over strømmen) der kan give fart på fluerne i strømmende vande.

• Ingen overfladeaktivitet:
Nymfer, vådfluer og streamers der fiskes dybt.


Koldt vand - store synlige fluer der fiskes langsomt og tæt på fisken.
Andvend store fluer ved fiskeri i koldt vand. Fisken vil have noget for sine anstrengelser – ellers orker den ikke.

Fluerne fiskes dybt, langsomt eller næsten helt stille.

Fluerne bør være bundet med meget “liv” og tilpasset fiskeriet ved lav hastighed.
Fluerne bør præsenteres tæt på fisken, der jo ikke er indstillet på at bevæge sig for meget for at fange et bytte. For de fleste arters vedkommende, indebærer dette at man bør fiske ganske nær bunden.

Vælger man alligevel små fluer, er det vigtigt med masser af småbevægelser i fluen.
Forsøger man sig med lidt hurtigere hjemtagning, er det ekstra vigtigt at holde pauser i indtagningen. Fisken behøver tid til at reagere.

I koldt vand er det ikke altid så vigtigt at vælge fluer der ses på lang afstand. Fisken er alligevel ikke indstillet på at bevæge sig specielt meget for at få  mad. Anstrengelserne skal stå mål med resultatet og der spares på energien.

...............
* Med udtrykket “tempereret vand” menes der her en temperatur der er tæt på fiskens “trivselstemperatur”. Forskellige fiskearter foretrækker en kombination af vandtemperatur og iltindhold som er optimal for dem – hvor kroppen både er tilpas varm og fisken får tilstrækkeligt med ilt for at fungere bedst. Dette kalder man for fiskens trivselstemperatur. For ørred og flere andre laksearter ligger den omkring 10-14°C og for aborre, sandart og en del karpefisk ligger den lidt højere.

 

© Fluepapiret 2006-11-25