1) Kvalitetskontrol
Fluekrogen skal nøje inspiceres, inden man begynder med selve fluebindingen.
Fiskekroge er i ganske stort omfang industriprodukter og er blevet produceret, pakket og solgt maskinelt uden at hver enkelt krog er blevet undersøgt. Dette må og bør man gøre selv.
 
Man skal især have sin opmærksomhed rettet mod krogøjet. Det kan mangle helt eller være af alt for tyndt stål, eller buen lukker ikke øjet ordentligt.

Krogspidsen, odden og modhagen kan også have mangler, som gør at man kasserer dem. Da man som indledning til bindingen også altid bør skærpe krogen, kan man herunder også se disse ting efter.

2) Opspænding
Sæt aldrig en krog for yderligt i kæberne og spænd ikke unødigt hårdt på krogen, men juster tilspændingen så krogen lige nøjagtigt ikke går løs ved indbindingen.

Test siden krogens hærdningsgrad!

Manualen til fluestikket bør indeholde instruktion i rette opspænding af krogen.

Læs eventuelt en grundig gennemgang af fluestikket her!


Sådan bør krogen opspændes.

Krogspids og modhage skal kunne ses.
Disse punkter anvendes også som sigtmærker under binding af fluen.

Forkert! – Visse fluebindere anbefaler denne type opspænding, men både krog og fluestik kan tage skade...*

 

Se Evt.: Dæk evt. over krogspidsen med en negl, ved visse kritiske momenter...

*) I fremstillingsprocessen har krogen ofte fået en ganske lille bule/forhøjning ude ved modhagen. Fluestikkets kæber er stort set paralelle og vil derfor spænde mest på krogens tykkeste del. Da både krog og kæber er fremstillet af hærdet metal, vil mindst én af delene tage skade ved denne form for opspænding – eller også vil krogen ikke sidde ordentligt fast, men dreje rundt med centrum i den lille bules forhøjning...

Slut på artikel!

 

Relevante artikler
Test af krog
Valg af fluekrog
Fluekroge
Fluestik

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home