Indledende bemærkninger: Denne metode går ud på at dubbe en krop omkring en kraftig stoppenål eller lignende. Inden man forsøger sig med denne metode, bør man nok have lidt erfaring i at dubbe en normal fluekrop efter den "direkte-dubbing" metode.

Den metode der hér er vist går ud på at, man dubber det valgte kropsmateriale direkte på en glat nål – men uden anvendelse af bindetråd! Dette indebære at man bør vælge et relativt blødt kropsmateriale med lange og fine fibre, da det ellers kan være særdeles vanskeligt at få materialet til at lægge sig pænt på nålen.

 Krop-nåle-værktøj

Fig.: 1) Som egnet værktøj, kan man eksempelvis montere en kraftig stoppenål med glat overflade i sit fluestik og påbinde en mindre nål lidt længere tilbage.

I dette tilfælde har jeg valgt at fremstille mit eget "krop-værktøj", der er indrettet så man nemt kan skifte nålene ud til en anden tykkelse, eller ændre på længden af nålene.

Bemærk at den lille nål er helt nødvendig for at kunne starte sin dubbing – uden denne kan man man ikke få dubbinmaterialet til at fæste sig i under opstarten.

Det er helt sikkert en stor fordel hvis man anvender et "ægte rotations fluestik" da man så har meget mere kontrol over prosessen.

Fig.: 2) Værktøjet er monteret i flustikket og der udvælges et langfibret dubbinmateriale i ønsket farve...

Fig.: 3) En lille "start-tot", bestående af få udtrukne fibre, fastklemmes bagerst i mellemrummet mellem den lille og den store nål...

Fig.: 4) Nu snoes dubbingen – i et ganske tyndt lag(!) - hen over nålen, samtidigt med at man arbejder sig ud mod spidsen...

Pas på; det er ganske nemt at få lagt et alt for tykt og kraftigt lag!

Fig.: 5) Ude ved spidsen, vender man og arbejder sig tilbage til udgangspunktet igen.

Fig.: 6) De sidste fibre rives af og man kan glatte kroppen lidt med en finger. Man har nu en krop der består af et ganske tyndt lag dubbing – ofte med enkelte tynde og nøgne områder.

Tag det helt roligt – det skal se sådan ud til at begynde med!

Fig.: 7) Da jeg i dette tilfælde ønsker at tilføje et par haletråde på den forlængde fluekrop, fæster jeg en bindetråd i passende farve.

Har man ikke en bindetråd i eksakt kulør, så vælg én der er en anelse lysere - eller indfarv bindetråden med en vandfast pen - en lys tråd vil ofte ses mindre end én der er mørkere...

Ønsker man ikke en hale på sin forlængede fluekrop, kan man springe trin 7-12 over!

Ønsker man en anden type hale, kan man se et andet eksempel hér.

Fig.: 8) Her er valgt tre stive hår fra et vildsvin.

Mange andre hår er også anvendelige, eksempelvis; Moosemane, knurrehår fra hare eller kanin – eller hvad med et par hårstrå fra en pensel!

Se evt. også en artikel om "Alternative materialer"

Fig.: 9) Bundtet holdes op på plads og fæstes med et par tørn med bindetråden, på samme måde som ved anden hale-fremstilling med fjerstråler...
Fig.: 10) Haletrådene bindes ned langs kroppen med store åbne tørn...
Fig.: 11) Inderst på kroppen lægges en afsluttende Whip-Finish så materialerne ikke går løs under næste moment...

Fig.: 12) Et nyt bundt af det langfibrede dubbingmateriale forberedes, ved at man trækker nogle få "start-fibre" ud af bundtet.

Igen starter man bagerst ved den lille nål, med at fæste materialet i mellemrummet mellem den lille og den store nål...

Fig.: 13) Et nyt tyndt lag dubbing lægges hen over kroppen og helt ud til enden, hvor man forsigtigt dubber rundt om inbindingspunktet af haletrådene...

Pas på ikke at komme for langt ud over kanten, hvorved man får en skæv hale, eller materialet falder af...

Fig.: 14) Tilbage ved startpunktet afrives de sidste kropsfibre og resultatet skal nu se således ud.

Fig.: 15) Kroppen er endnu ikke speciel holdbar og for at råde bod på dette anvendes der i dette tilfælde lidt vandfast snedkerlim, for at binde materialerne ekstra sammen.

Der findes et lim-materiale; Softex, der er fremstillet specielt til fluebinding, men det er noget dyrt og giftigt stads - anvend det under tilstrækkelig udluftning!

Advarsel: "Superlim" egner sig IKKE!

Fig.: 16) Kroppen påføres et par dråber og en finger anvendes til at udjævne limen hen over hele kroppen.

 

Fig.: 17) Pres de enkelte fibre ind mod nålen, samtidigt med at man snurre fingeren rundt om den færdige krop.

Hér er det en stor hjælp at anvende et "ægte rotations-stik", da man kan holde fingeren op mod kroppen og snurre rundt med rotationsfunktionen på fluestikket..

Fig.: 18) De enkelte haletråde kan nu vrides på plads så de sidder som på det imiterede insekt.
Fig.: 19) Den (næsten) færdige fluekrop ser således ud...
Fig.: 20) Kroppen er stort set færdig og mangler nu kun at man med sin tommelfingernegl skubber hele herligheden ud over nålen...

Dette skal gøres inden limen er helt tør, men gerne efter at den har "sat sig" i en kort periode. Det drejer sig normalt kun om få minutter!

Fig.: 21) Kroppen rettes til, hvis man har fået deformeret den lidt under det sidste moment - eller man kan give den et passende buk eller kurve - som vist hér, hvis man syntes dette ser mere realistisk ud. Kroppen lægges efterfølgende til tørre, inden den til sidst anvendes i det tiltænkte fluemønster.

 

Efterfølgende kan fluekroppen eksempelvis farves på toppen med en mørkere nuance ved hjælp af en vandfast pen.

Det er ofte tidsbesparende at fremstille et antal færdige kroppe, inden man går igang med selve fluemønsteret.

I dette tilfælde er den forlængede fluekrop tiltænkt en Stor Døgnflue.

 

 

Relevante artikler
Læs også: Krop-værktøj
Læs også: Stor Døgnflue
Læs også: Forlænget fluekrop - eks. 1

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home