Efter en eventuel belastning af fluen og indbinding af halen, er det næste trin normalt hæftning af materiale til rib.

Bemærk: Man indbinder i principet materialerne i omvendt rækkefølge af hvilken de skal anvendes/tørnes på krogskaftet. Eks. hæftes normalt i nævnte rækkefølge: Hale-, rib-, kropshackle-, krop- fronthackle- og til sidst vinge-materialet.

Vær dog opmærksom på at der findes en lang række undtagelser. Ovennævnte rækkefølge er gængs ved de fleste vådfluer, men når man eksempelvis skal binde tørfluer flytter vingerne ofte længere frem i binderækkefølgen, men fluens rib fæstes under alle omstændigheder inden kropsmaterialet.

TIP: Normalt vil et fluemønster være opgivet i den rækkefølge som materialerne bør fæstes på krogskaftet.


En rib kan tilføjes for eksempelvis at danne en leddelt effekt, skabe "liv" i form af glimt eller glitter, og især for at forstærke fluens krop - eller måske som en kombination af flere ovennævnte egenskaber på samme tid.

Materialerne der udvælges til rib, kan i princippet være alle typer tråd, garn, tinsel og wire/metaltråd. På vådfluerne vælges ofte en metalrib. Dette er tabu på tørfluerne, grundet den relativt store vægtforøgelse på disse lette småfluer. I stedet vælger man ofte at ribbe tørfluer med selve bindetråden, evt. lagt dobbelt.

Stort set alle dubbede fluekroppe forstærkes efterfølgende med en rib. Det er dog ikke altid at denne umiddelbart kan ses på den færdige flue. Også tinselkroppe bør forsynes med rib.


Eksempel på indbinding af Ovalt ribmateriale på krop af uldgarn.

Ribmaterialet fæstes længst fremme på krogskaftet. Dog således at der gøres behørig plads til hackle, vinge og afsluttende hoved.

Gør det til en god vane altid at fæste og indbinde ribmaterialet under krogskaftet.

Ribben fæstes ved at bindetråden tørnes i tætte tørn om krogskaft og rib - normalt ned til et punkt hvor krogbøjningen starter.

Ofte anvender man metaltråd til rib eller andre "tunge" materialer. Placeres disse ovenpå krogskaftet kan de være med til at "vælte" den færdige flue eller få denne til at gå skævt i vandet.

 

 

Som ved de andre former for hæftelse af materiale, er det vigtigt at undgå buler i kropsunderlaget. Lad derfor materialerne løbe langs hele krogsaftet - og ikke som vist her, startende bagerst på krogskaftet.

 

Efter at ribmaterialet er fæstet, tørnes bindetråden igen frem til startpunktet bag krogøjet, og kropsmaterialet hæftes. Her er der vist et stykke uldgarn der skal danne krop.

Kropsmaterialet hæftes på samme måde som med ribmaterialet, ved tætte tørn om kropsmateriale og krogskaft - dog på toppen af krogskaftet - ned til et punkt mellem krogspids og modhage.

Derefter tørnes bindetråden frem til det punkt hvor man vælger at afslutte kroppen.

 

Kroppen dannes ved at uldgarnet tørnes frem i tørn der følger med uret i omdrejningsretningen. Det tilstræbes for det meste at danne en spoleformet krop.

Uldgarnet bindes ned og overskydende materiale klippes af.

Ønsker man i stedet en dubbet krop eller en tinselkrop, tørner man på samme måde disse kropsmaterialer i retning med uret.

 

Så tørnes ribben frem - normalt i jævne åbne tørn - men med modsat omdrejning end det underliggende kropsmateriale. Ribben er derved med til at forstærke fluens krop.

Dette er ofte en særdeles god ide, da fluerne ellers let flosser og ødelægges af små skarpe fisketænder.

Normalt tørner man en rib, så den danner 4 - 5 synlige vindinger på den færdige fluekrop.

Ribben bindes ned med få, men tætte faste tørn og overskydende materiale klippes af.

Dette er et kritisk punkt ved de stive og fyldige ribmaterialer, så som oval tinsel. Kommer man for langt frem på krogskaftet med afslutningen er det ofte svært at få en pæn vinge eller et pænt hackle.

Husk: Klip ALDRIG i metaltinsel eller tilsvarende med den fine saks. Den ødelægges øjeblikkeligt. Anvend i stedet en speciel saks eller lille fin bidetang til disse materialetyper.

TIP: Det er en særdeles god ide at afslutte hver enkelt trin i fluebindingen med en whip-finish knude. Er der noget der "smutter" undervejs - eller knækker tråden - så er det ikke hele fluen der trævler op.

 

Efterfølgende kan teknikken ses "i virkeligheden"...

For ikke at fluen skal gå skævt i vandet eller måske vælte helt om på ryggen, bindes alle tunge materialer ind under krogskaftet hvis mønsteret tillader dette. Ribmaterialer høre ofte til i den tunge kategori og derfor fæstes ribben her på undersiden...

Har man et rotationsstik, kan det være en fordel at vende krogen om på ryggen, og hæfte ribmaterialet som angivet i artikel "Nøjagtig placering af materialer"

Ribben bindes ned til krogbøjningen - eller til det punkt hvor kroppen skal starte..
Overskydende materiale trimmes bort med en skalpel eller en saks der udelukkende bruges til de grove opgaver...

Vi springer nu raskt frem til et stadie hvor kroppen er dannet - her er det en tinselkrop - og ribben står nu for tur...


Tinselkroppen er dannet og overskydende materiale er trimmet væk og bindetråden hænger i det punkt hvor ribben ønskes afsluttet...

Rib tørnes altid modsat de andre materialer for at holde på de underliggende materialer og styrke disse..

(Enkelte undtagelser forekommer)

Her tørnes ribben manuelt, men det er ofte lettere at tørne en rib i pæne ensartede vindinger når man benytter sig af rotationstikkets fordele..

De anbefalede 4-5 tørn er afsluttet og ribben skal bindes ned.

Da jeg efterfølgende skal have en hårvinge på denne flue, ønsker jeg at danne en lille forhøjning der skal være med til at løfte vingen, derfor afslutter jeg ribben direkte ovenpå punktet hvor tinselkroppen er afsluttet. Dette giver et markant "trin" der kan bruges til at give en hårvinge et løft.

Skulle fluen have haft en sammensat fjervinge, havde jeg valgt at afslutte nedbindingen af ribben lige foran afslutningen på tinselkroppen, for at skabe en mere jævn overgang med godt underlag til vingen.,

Trim overskydende materiale væk..

Hale, krop og rib er nu på plads..

Det er en rigtig god ide at give tinselkroppe en gang lak efter ribben er tørnet.

Små skarpe ørredtænder kan let rive en tinselkrop i stykker..

Mens lakken tørre forbereder man de næste materialer der skal benyttes..

(Fluen der ses i eksemplet er "Dynamit")

Eksempler på fluer med tydelig - og visse mindre tydelig rib; "Danish Dynamite", "Deep Purple", "Dynamit", "Hagebro-fluen", "Mickey Finn", "Muddler Minnow", "Flashback", "Gold Ribbed Hare's Ear", "Jari's Vårfluepuppe", "Spring Creeper" og mange, mange flere...

   

 

Relevante artikler
Tinsel

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home