Denne teknik kan være ganske drilagtig og kræver ofte en del øvelse inden den beherskes til fuldkommenhed.

Det er en teknik der i stor udstrækning anvendes til at fæste næsten alle materialetyper. Her er den vist ved montage af en fjervinge, hvor metoden er helt suveræn.

(Amerikanerne kalder denne metode for: "The Pinch Wrap")De forberedte parrede fjerstykker holdes som vist hér et lille stykke oven over krogskaftet. En til to millimeter er passende...

Tråden lægges så i en løs bue hen over fjervingen...

Men bemærk:
Det hele foregår så at sige ”for lukkede døre,” da tommel og pegefinger samtidigt holder sammen på det hele...
Tråden føres neden om krogskaftet og lodret op igen – mens fingrene stadig klemmer sammen om det hele...

Tråden strammes nu op, lidt hurtigt og bestemt – mens fingrene stadig forsigtigt klemmer sammen om det hele! - og man samtidigt holder så tilpas løst med fingrene, at man tillader at fjervingerne trækkes ned mod krogskaftet af bindetråden...


Der laves nu yderligere et par tætte tørn foran, men tæt på de forgående – mens fingrene stadig forsigtigt klemmer sammen om det hele!

Vigtigt: Gå på intet tidspunkt om bag den først lagte tørn, da man så ofte vil ødelægge vingens facon og placering...

Først nu (!) slippes forsigtigt med tommel og pegefinger for at kontrollere udfaldet. Sidder det hele som det skal, kan der fortsættes.

Er man ikke tilfreds med resultatet, vikles tråden forsigtigt op og der startes forfra igen...

Et sundt fluebindingsprincip: Man kan IKKE vente til senere med at rette eventuelle fejl! Er man ikke tilfreds med det sidste udførte trin i prosessen, så bør det rettes øjeblikkeligt - "Lidt senere" viser sig alt for ofte at være alt for sent...

Er alt OK kan der fortsættes...

Den overskydende del af fjermaterialet trimmes bort. Der klippes med en skarp saks på skrå - som angivet ved den røde streg - tæt på krog og tråd.
Pas på ikke at klippe bindetråden over!

Afslut med et par enkelte tørn mere og en whipfinish...

Se evt. også "Hale af parrede fjerstykker"
   

Eksempel på fluer hvor der er anvendt parrede fjervinger - og dermed ovenstående teknik; Blue Dun, March Brown, Muddler Minow, Hagebro fluen, m.f..


Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home