Emergers, klækkere, (kläckar) og stillborns, er benævnelser som fluefiskeren benytter for at beskrive et bestemt stadie i et insekts livscyklus. En emerger er i fluefiskersprog også en imitation af dette stadie – altså et nymfemønster, der hænger i overfladefilmen, og som ligner en dun, der er ved at kravle ud af sit larvehylster.

Emerger

Klækken insekt i vanoverfladen...

Mange af de insekter vi som fluefiskere interesserer os for, lever en stor del af deres tilværelse under vandoverfladen. Det skyldes selvfølgelig at de eftertragtede ædelfisk i stor grad lever af disse vandlevende insekter. En ganske stor del af disse vandlevende insekter, undergår på et tidspunkt en total forvandling til et helt andet liv over vandspejlet.

I sig selv er det en utrolig facinerende og ganske enestående ting her på jorden – At en art omstiller sig så totalt fra ét miljø, hvor det er omgivet 100% af vand, ånder ved hjælp af gæller, og må bevæge sig rundt ved at kravle eller svømme – til et totalt nyt og helt anderledes miljø, hvor det nu er luften der dominere. Den gamle måde at leve på kan ikke længere anvendes. Der skal nu åndes, flyves og måske ædes på en helt anden måde, og de omgivende farer er også af en helt anden karakter.

Denne forvandling, fra vand til luft, sker for de fleste arters vedkommende over en relativt kort periode.

Puppe i vandfilmen - tidligt stadie, lige inden klækningen begynder...

Fra et liv nede på bunden eller i de frie vandmasser, stiger puppen op til vandoverfladen og undergår på et øjeblik en fantastisk forvandling, der gør at de fleste umiddelbart kan lette og flyve væk.

Emerger's - eller klækkere - er altså betegnelsen på disse insekter der hænger hjælpeløst i overfladefilmen og er på vej til at skifte både udseende og miljø.

Det øjeblik i insektets liv, hvor det skal trænge gennem vandfilmen og samtidigt bryde ud af sin gamle skal, er måske det farligste tidspunkt i hele insektets tilværelse. Det kæmper en hård og febrilsk kamp for at bryde ud af sin skal, og har i denne periode ikke mange muligheder for at flygte fra eventuelle farer.

Klækkere er 100% hjælpeløse når de hænger dér mellem to verdener – dette ved fisken godt og klækkere tages derfor ofte med stor appetit i fred og ro, da de er letfanget og ikke kan flygte for næsen af fisken.

Det sker at fisken indstiller sig på kun at æde klækkere i en periode. Man siger at de bliver "selektive" og dagens fiskelykke kan da være afhængig af om der fiskes med den rette emerger-imitation.

Fisken tager som sagt ofte klækkere ganske roligt. Hugget kommer ikke kraftigt, som ved imitationer af vårfluelarver der er på vej til overfladen, eller som ved en voksen vårflue der danser rundt på overfladen og lægger sine æg. Disse fluer tages ofte i hurtige og kraftfulde hug, ofte endda i spring, for at insektet ikke skal kunne nå at flygte.

Vejret har en vis betydning for klækningerne. I regn og fugtigt vejr, har insekterne svært ved at tørre. Vingerne kan ikke folde sig ordentligt ud og få tilstrækkelig styrke til at bære insektet. De kan derfor ikke umiddelbart flyve bort og bliver i stedet hængende længere tid i overfladefilmen, hvilket selvfølgelig også gør at fisken får mere madro.

Vandets overfladespænding kan også have indvirkning på klækningens forløb. En rolig vandflade har ofte en større overfladespænding, der igen gør det svært for det klækkende insekt at bryde igennem og flyve væk.

Druknet døgnflue
Druknet døgnflue der forsøger at redde sig på et strå...

Regn og blæst medfører at mange insekter forulykker. De kan eksempelvis blive ramt direkte af en faldende vanddråbe, eller blive blæst omkuld, halvvejs ude af det gamle puppehylster. En næsten tør vinge, bliver måske dyppet ned under vandfilmen. Insektet kan nu hverken svømme eller flyve, men er blevet til det der i fluefiskertermonologi kaldes for en "Stillborns" eller "Cripples". Selvfølgelig forsøger fluebinderen også at imitere disse insekter.

Klækker i vandoverfladen
Puppefisker under vandoverfladen
Imitation af klækkende insekt fiskes i eller under vandfilmen...
Puppe der fiskes under vandoverfladen...

 

Imitationer af emergers eller klækkere skal altså ikke ride højt på vandoverfladen som en tørflue. Tværtimod skal fluen ligge druknet og dybt i vandet, lige under selve vandfilmen.

Fiskeri med Emerger’s og Stillborn’s

Når nymfen er moden til at klækkes, stiger den op til overfladen, dens brystkasse (thorax) åbner sig på langs i ryggen og insektet – der i dette stadie kaldes for en ”dun” – kryber ud af puppehylsteret, og insektet bryder gennem overfladespændingen og sætter sig til at tørre sine vinger eller flyver måske umiddelbart væk.

Nogle af de klækkende pupper ligger lige under overfladen og idet brystkassen åbner sig, dannes der samtidigt en åbning i overfladespændingen, men dette er nu detaljer i denne sammenhæng.

Når der forekommer klækninger, især i koldt eller blæsende vejr, sker det ofte at ganske store mængder insekter bliver fanget i overfladespændingen eller de drukner måske vingerne og formår ikke at gennemføre transformationen fra vandlevende insekt til vinget flyvefærdigt insekt.

Emerger’s og stillborn’s der flyder i overfladen, ligger ofte ganske lavt i vandet, og det er sjældent at de observeres af lystfiskeren. Set nede fra fiskens våde element er de ganske synlige, meget sårbare og et let måltid ”fastfood” for mange ørreder.

Klækkende døgnflue
Klækkende døgnflue
Klækkende døgnfluer ligger lavt i vandet og kan være meget svære at få øje på for fluefiskeren...

Hvis der er mange dun på vandet, og man fisker med tørflue, men ikke rigtigt har heldet med sig – eller man ser måske slet ingen fisk der er interesseret i insekterne på overfladen, så prøv at skifte til et mønster der imiterer klækkende insekter – en emerger eller en stillborn. Vær dog opmærksom på at hvis der findes mange spinnere på vandet, så kan ørreden være mere interesseret i disse.

I visse tilfælde kan ørreden blive så fokuseret på de klækkende insekter, at den ikke vil æde andet i en periode. Selektive fiskvil ofte gerne tage en emerger eller en stillborn der flyder i eller under overfladen.

Fluefiskeren behøver et eller flere typer emerger-mønstre der kan imitere forskellige stadier af det klækkende insekt:

A: I stille vejr med fladt og roligt vandt, vil mange emerger og stillborns befinde sig halvvejs ude af vandet, med kun en del af bagkroppen eller puppehylsteret nede under overfladefilmen. Dette er noget af en mellemting mellem en druknet tørflue og en flydende nymfe (!) Fluen skal helst være synlig for lystfiskeren, så der kan gives tilslag i rette tid, da ørreden ellers hurtigt spytter fluen ud, hvis den ikke ”smager rigtigt”.

B) Der behøves et mønster der kan ligge lige i overfladen og imitere et insekt der ikke rigtigt formår at bryde gennem overfladespændingen. Dette er noget i retning af en druknet tørflue eller en let nymfe, der fisker lige under overfladefilmen. (At bryde gennem overfladespændingen kan være en næsten uoverskuelig opgave for det lille insekt. Nogle sammenligner opgaven med hvordan et menneske ville have det ved at skulle grave sig ud, efter at være begravet under 10 meter jord!)

C) Endelig er der et stadie der overses af mange fluefiskere, nemlig det hvor puppen starter med at åbne sig og bryde ud af sit hylster allerede et stykke inden den når op til overfladen. En normal nymfe, fisket højt i vandet, virker i visse af disse tilfælde. Når nymfen er gået i gang med at klække et stykke under overfladen, vil et mønster der er udstyret med udfoldende vinger ofte syne af mere, og fisken vil da ofte vælge denne, men overse eller forbigå nymfen.

Grej
Emerger’s og stillborn’s kan fiskes på samme grej som man fisker tørfluer og man fisker i visse tilfælde også med dem nøjagtigt som man fisker med tørfluerne. Eksempelvis som tidligere beskrevet under; A) Her gælder det, som ved det meste tørfluefiskeri, at præsentere fluen på rette sted og tid, og så i ro afvente at fisken tager fluen. Man kan foretage små forsigtige indtag i linen, men ofte bør man bare lade fluen passe sig selv – fisken har let ved at se fluen nedefra og er den interesseret kommer hugget snart.

Emerger's kan også fiskes som ophængerfluer eller som nymfer. Visse emerger-mønstre kan gennemvædes eller druknes inden man begynder at fiske med dem, men de har alligevel så megen opdrift i sig at de vil ligge lige i overfladen og imitere på bedste måde situationen beskrevet tidligere under eksempel. B)

De klækkende insekter der allerede begynder at bryde ud af puppehylsteret et stykke under overfladen, som beskrevet under eksempel C, kan fiskes som man fisker traditionelle nymfer højt i vandet. Flydeline og en letsynkende ”Polyleader” lige efter forfanget er ofte særdeles effektiv. Personligt fik jeg engang investeret i en flydende line med en intermidiate ”sinktip”, denne har vist sig at være særdeles velegnet til lige netop denne type fiskeri.

Fluer
Min personlig præference når det handler om valg af emerger-mønster til klækkende døgnfluer, er så afgjort en Floating - Nymph, men også Flymfer og Spider's er særdeles effektive valg. Floating - Nymph imiterer en klækkende døgnflue og kan fiskes på alle metoder som tidligere beskrevet, mens Flymfer og Spider's kan imitere meget andet end lige døgnfluerne.


Floating - Nymph med en nyfanget Søørred der ikke kunne stå for denne lækkerbidsken...

Overvingen på en Floating - Nymph er fremstillet af Snowshoe-harefeet, og gør at fluen let kan fiskes både som tørflue med nedsunken bagkrop og ”total-druknet” har fluen stadig tilpas med opdrift til at ligge lige i overfladen som et klækkende insekt.

Ved flere tilfælde har jeg fisket med en Floating - Nymph på en flydeline og med en letsynkende Polyleader. Det er især når man ikke er helt sikker på hvor højt i vandet man skal fiske et emerger-mønster, men ønsker at afsøge de forskellige vandlag på en nem og tidsbesparende måde.

Man starter ud med at fiske Floating - Nymph som en tørflue og kan, i kraft af den let synkende line, efterhånden få fluen til langsomt at synke ned i vandet og til sidst fiske den et stykke under overfladen. Denne metode har givet adskillige fine fisk.


Eksempler på emerger-fluer: Floating - Nymph, Cdc-emerger mf..

De såkaldte "Flymfer" og "Spider's" er oplagte fluetyper til imitation af klækkende insekter.

Relevante artikler
Mere Floating - Nymph
Mere Flymfer og Spider's
Mere Døgnflueklækninger
Mere Vårflueklækninger
Mere Myggelarver og pupper

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home