Superpuppen


Fluebinder: Jørgen Hjorth
Fotograf: Jørgen Hjorth

Imitere vårflupuppen - Læs mere under "Info" længere nede...

Superpuppen: i fire forskellige mønstre:

1.:
Krog:
# 12
Bagkrop: Flyrite nr. 15 light Olive
Forkrop: Blanding af lige dele Flyrite nr. 2 Black og Flyrite nr. 26 Adams Gray
Hackle: nr. 10 Dark blue Dun

2.:
Krog: # 12
Bagkrop: Flyrite nr. 3 Dark Olive.
Forkrop: Blanding af lige dele Flyrite nr. 2 Black og Flyrite nr. 26 Adams Gray
Hackle: nr. 10 Blue Dun - altså en lysere farve end i første mønster

3.:
Krog: # 10
Bagkrop: Flyrite nr. 15 Light Olive
Forkrop: Flyrite nr. 5 Rust
Hackle: nr. 8 Brunt

4.:
Krog: 8
Bagkrop: Flyrite nr. 12 Cream
Forkrop: Lige dele Flyrite nr. 2 Black og Flyrite nr. 6 Chocolate Brown.
Hackle: nr. 6 Ginger

Dette sidste store mønster skal imitere en stor puppe som er op til 17 mm lang.

Bindebeskrivelse

Fluen er relativ let at binde, men valg af krog er vigtig, da en præpareret flue skal kunne "stå" på overfladefilmen, mens en upræpareret skal kunne synke så langsomt at den imitere "drift" lige under overfladen. Krogen bør derfor være let. I det oprindelige bindemønster foreskrives en Mustad 94833, som er lavet af en ekstra tynd tråd.

Forholdet mellem forkrop og bagkrop skal være 1 til 2, hvilket vil sige at bagkroppen bør være 2/3 af kroppens samlede længde.
Kropsdubbingen skal være af polyuld, middelhårdt til relativt løst pakket, således at kropshacklet ved påsnoningen skaber en tydelig segmentering af bagkroppen.

Fluen bindes på traditionel vis:

• Dæk krogskaftet med bindetråd.

• Fastgør hacklefjeren ved krogbøjningen, i fjerens skaftende (så knækker den ikke så nemt af). Anvend gerne en god kvalitet - eks. Metz-hackler og et nummer større end man normalt ville anvende til den givne krogstørrelse. (Metz-hackler er er som regel ret lange og er ensartet i bredden på et ret langt stykke, hvorved hacklet så bliver ensartet over hele fluens længde. Anvendes et kortere hackle, der hurtigere spidser til, bør man overveje at starte indbindingen fra den spidse ende uanset risikoen for et knækket hackle.)

• Dub bindetråden og vind den på krogen for at danne bag- og forkrop.

• Derefter vindes hacklet frem over kroppen, med hacklets overside bagud - fem til seks vindinger - afhængigt af imitationens størrelse.

• Bind hacklet ned bag krogøjet og klip det overskydende af.

• Lav et hoved og lakér på normal vis.

Til sidst skal fluen klippes til. Hacklet studses på over- og underside, således at der til slut fremstår et meget åbent "V" af hacklestrålerne både på over og underside. Brug en skarp saks og klip så tæt til kroppen som muligt.

Tips: Behandl ikke fluerne med flydemiddel inden de kommes i æsken - det er nemlig ret frustrerende med pupper der flyder, når man gerne vil have at de skal synke - og omvendt!

Fluen er et resultat af mere end ti års eksperimenter. Det startede i 1977 da Lennart og Kenneth Bostöm fiskede i Rena i Norge. (Rena er en biflod til Glomma) Der var mange vårfluer, som også så ud som sådan nogle nu skal, men de opførte sig ikke helt som forventet. Vårfluepupperne havde de forskrevne antenner og tre par ben, men antennerne holdt de tæt ind til kroppen, og af de tre benpar blev kun to par anvendt, mens det sidste par hang livløst efter kroppen. Pupperne flød højt i vandet, uden at stikke nævneværdigt op, og med de bagerste benpar roede eller nærmest sparkede de sig energisk frem mod bredden, hvor de krøb op og klækkede.

Denne klækning i Rena foregik ud på aftenen og ebbede ud hen på natten.
Fiskene var naturligvis vel vidende om hvad der foregik og adskille padlende pupper endte som aftensmad. Den kræsne og selektive fisk; helten, stod mere afventende ved bredden for stille og roligt at tage pupperne inden de krøb på land for at klække.


Superpuppen blev skabt ud fra ovenstående iagttagelse og har siden vist sit værd.

I 1983 observeredes en anden art vårfluepuppe i Rena, der først klækkede efter mørkets frembrud, men også her viste "Superpuppen" sit værd.

Superpuppen har siden været afprøvet i en lang række vande i Norden og med ret godt resultat. I Österdalälven har Superpuppen givet meget fine resultater ved midsommertid og i Klarälven lidt senere, en smule ind i juli. Det har ofte drejes sig om "blindfiskeri". I Klarälven har de naturlige pupper vist sig at være kraftigt segmenteret .

Imitationer med gule og grønne bagkroppe har her givet et godt resultat - og inden midsommer, har en mindre version med gåsort bagkrop, bundet på en krog # 18 været ideel.

I Sömådal i Norge har man observeret vårfluepupper, flydende på overfladen, med de padlende benpar strakt ret ud til siderne. Derfor bør en imitation her eksempelvis fiskes lige i overfladefilmen.

I Rena har en relativt stor - # 12 - imitation med gyldengul bagkrop, i den tidlige sommer vist sig at være succesrig - især ved nattetide. Senere på sommeren var det en version med grøn bagkrop der var bedst.

På en kanotur i Dalsland fik jeg mine første flotte eksemplarer af en helt
, netop på "Superpuppen" - på en version med en grålig bagkrop.

Der findes adskillige hundrede vårfluearter og dermed også en mængde forskellige imitationer at tage fat på. Så rigtig god bindelyst...

Relevante artikler
Nymfer

Vårfluer


Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home