Killer Bug

Killer Bug


Fluebinder: Jørgen Hjorth
Fotograf: Jørgen Hjorth

Kattegori: Vådflue - Nymfe

Anvendelse: Dette enkle mønster har bevist sine evner utallige gange – både i de stillestående vande og i strømvande. Fluen er en "killer" for både ørred, regnbuer og stalling. Fluen kan imitere vårfluelarver og andet små-kravl som fisken napper nær bunden.


 
Killer Bug
Krog:
Streamer #10-14
Bindetråd:
Kobbertråd – ikke for tyk
Krop:
Uldgarn; Chadwicks Wool Nr: 477 – Frank Sawyer insisterede på, at stoppegarnet skulle være Chadwicks stoppegarn, farve 477, fordi fluen ellers ikke får den rigtige nuance, når den er våd. Garnet, der nærmest er lysegråt/kanelfarvet med mørkebrune nister, er for længst gået ud af produktion, men flere grejhandlere kan levere en acceptabel efterligning.
(Kan du ikke lige finde den rette nuance, så lad dig ikke bremse, men anvend en lignende!)
   

 

Bindebeskrivelse

Bindemetoden er lidt speciel, men ganske enkel: Kobbertråden tørnes omkring krogskaftet fra øje til krogbøjning i tre lag, altså frem og tilbage, sådan at det tredje lag ender ved krogbøjningen, hvor et stykke stoppegarn bindes ned med et par tørn af kobbertråden. Først tørnedes tråden, siden tørnes så stoppegarnet omkring krogskaftet – også i tre lag – og man slutter ved krogbøjningen, hvor tampen sikres med nogle tørn kobbertråd. Overskud af garn og tråd klippes af – enklere kan det næsten ikke gøres!

Men som altid, er der lidt fiduser der kan forbedre fluen og lette fremstillingen - så derfor tager vi den grundige gennemgang:

At fæste kobbertråden, gøres enkelt ved at man insætter enden af tråden i krogøjet som vist. Lad et par millimeter stikke ud gennem krogøjet...

Har man et "ægte rotationsstik" – så drejes krogskaftet rundt mens der holdes igen på kobbertråden.

Har man ikke et rotationsstik, så tørnes kobbertråden som når man tørner et bindetrådsunderlag...

Læg et pænt og jævnt underlag ned til et punkt lige over krogspidsen som vist...
Nu skal man vende og tørne tråden fremover. Dette kan drille, men ved at sætte en negl ned på krogskaftet og holde imod, mens man tørner kobbertråden fremover...
..så får men et fint "sporskift" der ligger pænt og nydeligt oven på det eksiterende lag kobbertråd.
Adet lag kobbertråd tørnes og man "skifter spor" et par millimeter fra krogøjet, med samme teknik som tidligere beskrevet.
Dan nu tredje lag kobbertråd, så det slutter ved et punkt lige frem for midten af krogskaftet.

Herfra tørnes kobbertråden i åbne tørn ned til et punkt mellem krogspids og modhage.

Bemærk at der er god plads til at fæste uldgarnet længst fremme, uden at krogøjet bliver blokkeret.

Nu kan den overskydende lille stump af kobbertråden der stikker ud gennem krogøjet, skubbes tilbage ved hjælp af en lille fladtang...

...eller man kan anvende sin dubbingnål.

Bøj derefter enden ned mod krogskaftet og sørg for at denne ikke stikker op og kan skære garnet - eller fingrene.

Nu fæstes uldgarnet på nøjagtig samme måde som man fæster sin bindetråd.
Tørn 5-6 tørn...
..og trim det overskydende materiale bort.

Tørn det første lag uldgarn ned til krogbøjningen.

Bemærk at de åbne tørn i kobbertrådsunderlaget gør at det er lettere at få en spoleformet bagkrop som det imiterede insekt.

Der lægges et lag mere frem over, mens man forsøger at danne en pæn spoleformet krop.
Til sidst tørnes der bagover, ned mod krogbøjningen...
Hvor tampen låses med kobbertråden.
Et par vindinger er nok...
...hvorefter kobbertråden trimmes bort med en lille tang.
Det overskydende kropsmaterial trimmes bort...
...og den lille strittende ende af kobbertråden trykkes ned i kropsulden. Man skulle jo nødig skræmme fisken ved at den stikker sig på kobbertråden - det skulle jo helst være krogspidsen...

Viola!

Killer Bug er færdig.


 

Info: For mange år siden da Frank Sawyer forsøgt at minimere stallingernes antal i sin elskede Avon – de truede nemlig med at udrydde ørreden – opfandt han Killer Bug for at få Stallingen i tale. Han havde først forsøgt sig med nogle af Skues nymfer, men fandt at disse var for lette, han kom ikke ned til bunden hvor fisken stod. Killer Bug har ingen hale og intet hackle, dette for ikke at bremse fluen i sin nedfart – den synker hurtigt.

Frank Sawyer  fiskede sin Killer Bug ved at kaste fluen ud et stykke opstrøms før de dybe høler hvor fisken stod. Han lod fluen synke til bunden og holdt stangspidsen ned mod vandet – fluen føres af strømmen ned mod fisken og lige før fluen når fiskens standplads, foretages et lille løft med stangspidsen, der får fluen til at stige og derefter igen at synke i vandet – nøjagtigt som fluens forbillede – dette udløser fiskens hugrefleks. Kite beskrev senere Sawyers trick og kaldte det »induced take«, derved menes at fisken bliver tirret eller lokket til at hugge.

I stillestående vand kan man anvende en anden men ganske effektiv teknik. Anvend et kraftig forfang (tafs) og lad fluen synke ned til bunden. Når fisken nærmer sig løftes fluen med et lille ryk, der får bundens dynd og slam til at hvirvles om omkring fluen og fisken bliver gjort opmærksom på denne ”lækkerbisken” der ofte tages ganske voldsomt.


Slut på artikel!

 

Relevante artikler

Mere:

Valg af flue - en introduktion...
Mere: Nymfer
Mere: Vårfluer

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home