Europea nr.; 12

E12
Fluebinder: Jørgen Hjorth
Fotograf: Jørgen Hjorth

Kattegori: Tørflue

Anvendelse: Imitation af Vårflue. Fluen er særdeles populær og godt kendt i Nordiske sammenhænge. Dette på trods af at den oprindeligt stammer fra Frankrig.


 
E 12
Krog:
tørflue #14-16
Bindetråd:
sort
Tag:
tynd oval guldtinsel
Hale:
fibre
Krop:
sort
Rib:
guldtinsel
Vinger:
hanehackle
Hackle:
rødbrune
Hoved:
dannes af bindetråden der efterfølgende lakeres gentagne gange
   
 

Det oprindelige mønster angiver en ganske kort hale af fjerstråler fra fasanhønens halefjer og en krop af hareuld, men de fleste dropper helt halen og erstatter nu hareulden med Fly-Rite™ dubbing.


 

Bindebeskrivelse

Dette er ikke en traditionel tørflue – den kræver en lidt anden teknik end de klassiske tørfluer. At få det rigtige buk på vingen kan drille lidt, indtil man får lært teknikken.

Indledningsvis skal der gøres opmærksom på, at det kan betale sig at forberede en række af de små brystfjer fra gråandehunnen, inden man påbegynder selve fluebindingen...

Umiddelbart kan det synes som unødige forberedelser, inden man kan komme i gang med selve fluebindingen, men disse forberedelser er besværet værd, hvis man gerne vil have pæne, gode og ensartede fluer.


Tip
At arbejde med ordentlige materialer

Pose med brystfjer

De små fine brystfjer fra anden der skal anvendes til vinge på E12, fås i små plastposer med et ubestemt antal fjer, godt stoppet ned i bunden. Efter lang tids ophold i disse trange kår, er de små fine fjer godt skæve og ofte ret krøllede og kan slet ikke anvendes til tørfluevinger. Normalt begynder man derfor med at sortere kraftigt i bunken. Min erfaring er at ca. 60-75% af fjerene kasseres, men dette antal kan reduceres ganske væsentligt, hvis man gør sig den ulejlighed at rette de små fjer ud igen, så de får deres naturlige facon tilbage.

Se her hvordan man får flere og især pænere fjer ud af indholdet i posen...


Tip
Forbered vingefjerene inden
Færdige fjer

E12 er nemmest at få pæn og ensartet, hvis man forbereder en række vingefjer så de kommer til at se således ud.

Længden, oppe fra fjerstrålernes spidser og ned til den afklippede indsnævring halvvejs nede af fjeren, varierer afhængigt af den krogstørrelse man vil anvende til mønsteret.

Skabelon og fjer...

Den nemmeste metode er at anvende en lille skabelon til dette arbejde.

Et lille stykke karton forberedes med en streg i en bestemt afstand fra kanten. Mere om dette kan ses længere fremme i teksten.

Fjeren holdes nu op mod skabelonen til spidserne flugter med stregen...

Klip... Man skifter nu over og holder fjer og skabelon med den anden hånd, og de overskydende fjerstråler klippes nu bort med en saks...
Klip tæt ..man klipper helt op til kanten af skabelonen som vist...
Færdige fjer Resultatet er fjer, der er afstemt og forberedt i længde som vist...
Pose.. Når man nu er i gang med disse forberedelser, er det praktisk at forberede en serie fjer til de forskellige krogstørrelser, og forsigtigt opbevare disse i små poser med tekst der angiver størrelsen.

Tip
Fremstilling af skabeloner...
Skabeloner...

Fremstil en række skabeloner som vist, og angiv på bagsiden hvilken størrelse mønster de skal anvendes til.

Blåt karton har vist sig at være den bedste farve til formålet, da man bedst ser kontrasterne mod denne farve.

Skema til skabelonfremstilling:

Vingelængder for E 12
Krogstørrelse
Vingelængde i mm
10
17
12
15
14
13
16
11

Binding af en E 12

1

Krogen spændes op – (her er anvendt en modhageløs "TMC 206 BL" #12) – og tråden fæstes.

Der dannes en løkke på oversiden af krogskaftet, på samme måde som man frembringer en dubbingløkke.

Denne dobbelte tråd skal siden anvendes som rib.

2 Den dobbelte tråd bindes ned samtidig med at trådunderlaget dannes...
3

Et stykke ned i kroggabet startes en dubbingløkke og tråden dubbes med Fly–Rite™ eller hareøreuld...

Tørn først et par få vindinger frem med dubbingen, siden bagover igen for at skabe en kraftigere krop længst bagude.

4

Kroppen dubbes færdig og bindes ned...

Vårfluer har en karakteristisk nedadbøjet krop der er lidt kraftigere på den bagerste del.

5 Den forberedte rib snoes lidt, og vindes nu frem over dubbingen. 4-5 tørn vil være passende.
7 Man justerer nu 2 af de tidligere forberedte vingefjer, så spidserne ligger overens...
8

Vingerne bindes ned oven på krogskaftet med 4-5 lette vindinger, og 2-3 mm længere bagude end ønsket på den færdige flue.

Venstre hånds pege og tommelfinger presser nu vingerne lidt nedad ude på siderne af fjerene, mens man med højre hånd forsigtigt løfter og samtidig trækker fremad i fjerstammerne.

9

Den færdige vinge bør ikke være mere end 4-5 mm længere end krogen, da man ellers risikere at vingen lægger sig ind i kroggabet under kastet.

Vingerne bindes ned og overskydende materiale klippes af.

10

Hacklerne hæftes.

Normalt anvender man et brunt og et grizzle hanehackel. Disse bindes ind hver for sig. Først det brune og siden det grizzle. Dette for at få mest muligt frem af det grizzle hackle.

11

Hacklerne tørnes og fluen afsluttes med et par whip-finish-knuder.

E 12 på hovedet

Pas på ikke at vælge et for stort hackel, da fluen så ofte lander "på hovedet". Meget frustrerende når fluen ligger så langt ude at man ikke kan se om den er landet rigtigt.

Eventuelt kan man vælge at bort-trimme de hackelstråler der vender nedad, så kun de vandrette hackelstråler er tilbage.

Yderligere bør man behandle det yderste af forfanget (tafsen) med flydemiddel, da dette også er medvirkende til at denne situation undgås.

 

 

Info: E12 imitere vårfluer der i mange situationer spiller en langt større rolle end døgnfluerne i det skandinaviske fluefiskeri. Dette gælder både i strømvand og i stillestående vand.

Denne vårflueimitation skyldes den franske fluebinder og fabrikant, André Ragot, der var med til at udvikle det franske fluefiskeri. Han bandt blandt andet en flueserie med navnet Europea, hvoraf nr. 12 er denne særdeles populære vårflueimitation.

Europea nr.: 12, forkortes ofte i daglig tale til bare at hedde "E 12"
E 12 er en lidt speciel vårflueimitation og er måske ikke en "rigtig" tørflue i traditionel forstand. Uanset dette er det en utrolig effektiv flue, der virkelig har bevist sit værd.

E 12 er en af de mest populære fluer blandt de svenske fluefiskere. Skal man på fluefiskeri i Sverige eller i Norge, så er E 12 et "must" - dette uanset om man er ude efter ørred eller stalling.


Slut på artikel!

 

Relevante artikler

Mere:

Valg af flue - en introduktion...
Vårfluer
Dampning af små fjer

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home