AFTM-Systemet
   
 

AFTM er forkortelsen for "American Fishing Tackle Manufacturers Association". Det er et ældre system, der bygger på vægten af fluelinen.

Systemet, som er amerikansk i sin oprindelse, tager udgangspunkt i at 30 fod er den linelængde, de fleste fluefiskere arbejder med, uden for topøjet i selve kastet under et normalt fiskeri.

Ved at angive vægten på disse yderste 30 fod af fluelinen, og klassificere denne efter en skala, kan man derfor lettere sammensætte line og stang så de passer sammen.

I AFTM-systemet er det altså vægten af linen – nærmere betegnet de første 30 fod - 9,15 meter – eksklusiv det yderste af spidsen (60 cm), der er afgørende for klassificeringen. Man besluttede i sin tid, at det var den linelængde og dermed også den vægt, der oftest belastede stangen under praktisk fiskeri.

Det var opfindelsen af den plastbelagt eller coatede line, som gjorde det praktisk at finde en fælles standard. Systemet, som blev indført i begyndelsen af 1960-erne, var en klassificering der skulle gøre det hele mere overskueligt og enkelt og som line- og stangfabrikanter dermed kunne rette sig efter.

 

Teksten på en flueline angiver blandt andet ATMF - Klassificeringen. "WF6F" står for; "WeightForvard, ATMF-klasse 6, Floating"

 

Typisk påskrift på en fluestang. "#7-9" angiver at denne stang passer til en DT-line ATMF-klasse 7 eller en Weight Forward ATMF-klasse 9.

 

 
 

Amerikanerne klassificere deres fluestænger med én lineklasse, mens stænger fra Europa og Østen normalt angives med 2 lineklasser – i visse tilfælde sågar 3. De senere år har man set en tilnærmelse til Amerikansk standard, hvorfor man nu ofte kun opgiver én lineklasse på stængerne.

Mange erfarne fluefiskere opfatter en #7 stang som en #7-8 og det er der i princippet intet forkert ved. På mange moderne fluestænger kan man nemlig anvende 2-3 forskellige lineklasser – alt efter ens evner og forskellige behov.

Essensen af ATM-systemet
Essensen er kort sagt, at en flueline i klasse #7 hører til en stang klasse #7 og så fremdeles.

AFTM-nummeret er nutildags trykt på emballagen sammen med de øvrige oplysninger om linens egenskaber. Stængerne har tilsvarende AFTM-numre, som angiver hvilken linevægt, de er bygget til. Linernes AFTM-nummer står stort set til troende, men flere stangfabrikanter har — dog uvist af hvilken grund — den særhed, at de over- eller underklassificerer deres stænger. Den seriøse grejhandler er vidende om disse eventuelle afvigelser og kan vejlede nybegynderen.

Bemærk: Mens fluelinerne klassificeres efter en nøje fastlagt videnskabelig værdi – nemlig: vægt/længde – så klassificeres fluestængerne efter de enkelte fabrikanters helt egne systemer eller forgodtbefindende.

 
       
   
   

 

Slut på artikel!

 

Læs også:
Se også: AFTM-koderne
Se også: AFTM - line/stang
Se også: Flueliner - en introduktion
Se også: Fluestænger - en introduktion
Se også: Lineklasser
Se også: AFTM Lineklassernes praktiske anvendelsesområde
Se også: Linekoncepter
Se også: Engelske & Amerikanske mål

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home