Der findes både flydende og synkende flueliner. De har forskelligt anvendelsesområde.

Fluefisker

Flydende liner anvendes mest til tørfluefiskeri samt generelt fiskeri med nymfer og vådfluer på lavt vand. Det er allround linen.

Synkeliner tyer man til når fisken står dybt og når man eksempelvis vil have fluen ned til fisken i stærkt strømmende vand. Tidligere anvendte man i stor udstrækning at vægtbelaste selve fluen. Dette er man dog ved at gå væk fra, da fluen så ikke bevæger sig så livligt og let når den er vægtbelastet.

I dag skelner man generelt mellem 6 forskellige linetyper eller synkehastigheder.

Langsomst er intermediate linen, der kun synker 2-5 cm i sekundet (cm! s).
Indfedter man denne line, kan den fås til at flyde i overfladespændingen. Brydes denne imidlertid, synker intermediate linen igennem overfladen.

Den næste i rækken er den langsomt synkende type 1, der med sine 5-6 cm! s egner sig til langsomt fiskeri over grødebanker i stillestående vand. Hvor intermediate linen ofte er et godt alternativ til den gængse flydeline — til eksempelvis at komme ned under bølger eller for ikke at trække striber i overfladen — dér egner type 1 linen sig til nymfefiskeri på ikke for lavt vand.

Type 2 synker 5-8 cm! s og egner sig dermed til det meste fluefiskeri med synkeline. Skal man kun have én synkeline, skal det være en type 2.

Skal man endnu længere ned, må der en type 3 til — en line, der synker 8-11 cm/s.

Skal man helt til bunds i rivende strøm eller på meget dybt vand, da kan det gøres med en type 4 line, som synker 10-16 cm/s.

Til synkeliner er den bedste tapering en WF, der jo har vægten — og dermed også synkeevnen — placeret længst fremme mod fluen. Eller en "shooting head", når fluen skal rigtig langt ud og helt ned i dybet. DT hører generelt ikke hjemme blandt synkeliner.

"Sink Tip" er en speciel kombination af flydende og synkende flueliner. Her flyder hovedparten af linen, mens en større eller mindre del af spidsen synker. Spidsen kan være kortere eller længere og synke mere eller mindre hurtigt.

Sink Tip-linen er ikke generelt anvendelig, da den dels kaster dårligere end de øvrige liner, dels kun egner sig til hurtigt strømvand med store sten eller grødebuske i eller lige under overfladen. En almindelig helsynkende line vil her sidde fast hele tiden.


Synke-koder

F

=
"Floating" - Flydende...

S

=
"Sinking" - Synkende...

F/S

=
Flydende m. synkende spids...

I

=
"Intermediate" - Neutral...
(Faktisk langsomt synkende)

 


Eksempel...

Ovenstående er etiketten på en af mine foretrukne liner.
Efter at have læst og forstået de tidligere afsnit om flueliner, kan vi nu udlede at en line som denne med betegnelsen: "WF-6-F" - er en "Weight forward" line - i klasse 6, hvilket vil sige at de yderste 9,15 meter vejer 10,3 gr - og at det sidste "F" betyder at den er "Floating" - og altså flyder på vandet.

Denne line vil således passe til en stang med betegnelsen AFTM 5-6 og da det er en WF-line er den god til de lidt længere kast og hvis det blæser. Den flyder på vandet og er generelt en line man ville vælge ved ørred- og stalling-fiskeri på lavt vand.

Slut på artikel.

 

Relevante artikler
Mere info: Flueliner - en introduktion
Mere info: Lineklasser
Mere info: AFTM - systemet
Mere info: AFTM - line/stang
Mere info: AFTM Lineklassernes praktiske anvendelsesområde
Mere info: Linekoncepter

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home