Fluelinens funktion er primært at transporterer den lette flue ud på vandet ved hjælp af linens vægt. Selve fluen vejer jo næsten ikke noget og kan derfor ikke kastes ret langt ved dens egen vægt - prøv eventuelt at se hvor langt du kan kaste en flue uden brug af en line!

Det er også af stor vigtighed at kunne få den mere eller mindre vægtløse flue til at fiske i den ønskede dybde – først at kunne få fluen ud til fisken og siden ned hvor fisken er og også ser den. I visse tilfælde ønsker man ikke at linen trækker fluen ned i dybet - i andre situationer kræver man at den gør det hurtigt og effektivt.

Linen må ikke lande med et plask på vandet og derved skræmme fisken væk. En stærkt farvet line kan måske også skræmme fisken, hvorfor mange fluefiskere i de seneste år har intereseret sig for de "usynlige" liner.

Fluelinen skal dernæst holde kontakten mellem fiskeren og fluen.
Det er utroligt så megen aktivitet - (eller på en dårlig dag; mangel på samme!) - man kan fornemme igennem sine fingerspidser på en rigtig udstrakt flueline. Det kræver lidt koncentration og også lidt øvelse, men ofte er man i stand til at mærke når fisken forsigtigt små-napper til fluen, selv i stærkt strømmende vand, hvor mange - "ikke fluefiskere" - tror dette ikke er muligt. For at man skal kunne mærke dette og også få held med at kroge fisken ved at give tilslag på rette tid, så kræves det at linen er ganske stiv og uelastisk i længderetningen.

Siden skal fisken jo gerne landes og her kræves det selvfølgelig at linen er stærk, men også gerne at den nu er meget synlig når en kæmpende fisk eventuelt skal styres uden om diverse forhindringer i en stækt strømmende elv.

Det er sådan at en fluestang "arbejder" eller kaster bedst med en ganske bestemt kastevægt. Derfor er det af meget stor vigtighed at line og stang passer sammen. Vi skal altså derfor vide ganske nøjagtigt hvad linen vejer for at kunne sammensætte line og stang. Ikke totalvægten, men en ganske bestemt del af linens længde, som gennemgås senere.

Fluefiskerens mange krav til linens egenskaber; vægt, smidighed, flydeevne, elastisitet, styrke, synlighed, holdbarhed, evne til at rette sig ud i kastet osv., osv., gør at gode flueliner ikke er billige, men de er også medvirkende til at linen er den vigtigste enkelt-faktor i en fluefiskers udrustning.

Ovenstående egenskaber, eventuelt sammen med flere andre specielle ønsker og krav vi stiller til linen, gør det til noget af en opgave at finde den rette line med de egenskaber man kan tænke sig.

Desværre kan det være noget af en jungle at finde rundt i vore dages flueliner, men lad os alligevel prøve at få et overblik. Læs videre om fluelinernes mange andre punkter her på "Fluepapiret" og få indblik i hvad du skal se efter når du skal købe liner.

 

Slut på artikel.

 

Relevante artikler
Mere info: Flueliner - en introduktion
Mere info: Lineklasser
Mere info: AFTM - systemet
Mere info: AFTM - line/stang
Mere info: AFTM Lineklassernes praktiske anvendelsesområde
Mere info: Linekoncepter

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home