AFTM Lineklassernes praktiske anvendelsesområde

Normalt vælger man line ud fra forholdene ved fiskevandet.
Generelt kan man sige at jo "mindre" vandet er, desto lettere lineklasse kræves der.
Omvendt kræver "store" vande ofte lange kast med tunge liner.

Man inddeler normalt flueliner i AFTM-klasser fra 1 til 12 - ud fra vægten af linens første 30 fod (spidsen dog undtaget). Jo højere lineklasse desto større vægt.

Lineklassen vælges efter fiskeriet. Nogle foretrækker ganske lette liner, til tørflue- og nymfefiskeri i små og mellemstore åer. Andre situationer og fiskevande kræver andre liner.

Klasse 1-2 ses ganske sjældent og er mest spas og legetøj for inkarnerede fluefiskere.

Klasse 3-4 er praktisk anvendelige liner, som egner sig til en delikat præsentation af de mindste tørfluer på de tyndeste forfang.

Klasse 5-6 er ideelle til det meste ørred- og stallingfiskeri med vådflue, tørflue og nymfe.

Klasse 7-8 er særdeles velegnet til streamer-fiskeri i større vandløb. Eller let enhåndsfiskeri efter laks og havørred - sidstnævnte ikke mindst fra kysten.

Klasse 9-10 hører til i den svære ende, hvor vi finder tunge enhånds- og middelsvære tohåndsstænger til laks og havørred.

Klasse 11-12 anvendes på vore breddegrader næsten udelukkende til tohånds laksestænger. Andre steder i verden fisker man tarpon, tun og sejlfisk med dette grej — på enhåndsstænger!

Generelt bør man til laksefiskeri ikke vælge lettere grej end klasse 9 og ved tørfluefiskeri ikke tungere end klasse 6.


Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home