Flueliner - en introduktion

Fluelinen er så at sige "hjertet" eller kernen i hele ens fiskeudstyr.
Det er så afgjort det vigtigste enkeltelement i en fluefiskers udrustnig. Hvis linen ikke er udvalgt efter de givne forhold og afbalanceret i forhold til fluestang, valg af flue, fisk man ønsker at fange samt en række andre faktorer, så bliver fisketuren sjældent vellykket da det i så fald ikke går at kaste optimalt.

Et ordentligt og vellykket fluekast er primært afhængigt af fluelinen!

 


Linen man ser på fluefiskerens hjul, består normalt af tre hoveddele:


Forfang
Yderst har man forfanget, der er ca. tre meter langt.
Forfanget er normalt taperet, hvilket vil sige at det spidser til ud mod enden hvor selve fluen bindes på. Forfanget bestå ofte af tre dele; en forfangsspids - eller slidstykket, et mellemstykke og endelig den tykke forbindelsesdel til fluelinen. Forfanget er også tilpasset den enkelte flueline, fluen man fisker med og de fisk man ønsker at fange samt flere andre faktorer.

Fluelinen
Flueliner findes i mange forskellige udgaver og kvaliteter — nogle er flydende andre synkende. Normalt klarer man sig udemærket med én flydeline. Når man på et tidspunkt ønsker også at anskaffe sig en synkeline, f.eks. til fiskeri i dybe søer, er det vigtigt at være opmærksom på, at synkeliner findes i en lang række forskellige udgaver; Langsomt-, normalt-, hurtigt- og ekstra hurtigt synkende. Eventuelt kan man købe et hurtigtsynkende forfang, som hjælper med at få fluen et stykke ned under overfladen.

Flueliner kan desuden være udformet på mange forskellige måder.
Taperingen - altså den måde linen spidser til på - er et af de punkter der ofte diskuteres blandt fluefiskere. De mest almindelige og nemmeste at arbejde med er en dobbelttaperet line (forkortes i daglig tale bare til: DT) og klumplinen (WF — "weight forward").

Fordelen ved klumplinen er, at den gør det lettere at kaste længere. Den er et godt valg for nybegynderen.
Den dobbelttaperede line har en mere rolig bevægelse under kastet, men kaster altså ikke helt så langt som klumplinen. Til gengæld lander den mere elegant på vandet hvilket gør at man ikke så let kommer til at skræmme fiskene. Dobbelttaperet betyder, at linen er tilspidset i begge ender.

Hvis man klipper en dobbelttaperet flueline over på midten, får man to helt ens flueliner der kan anvendes som skydehoveder. En normal flueline er 25 meter (27 yards) lang.

Baglinen
Bag fluelinen, længst inde mod fluehjulets spole, sidder baglinen. Den skal være omkring 70-100 meter lang. Den dag, hvor den rigtigt store fisk hugger, får man brug for baglinen.

Vil du gerne vide mere er de enkelte bestanddele af fluefiskerens liner, så findes de yderligere behandlet i en række underpunkter.


Indledningsvis en lille advarsel hvis du skal ud og købe din første flueline:
Flueliner er dyre – ofte ret dyre! Derfor kan det bestemt godt betale sig at kende lidt til de forskellige line-egenskaber der angives i forskellige koder på forpakningen, inden man måske får gjort sig en dyrt købt fejltagelse. Mange flueliner med forskellig farve og af forskelligt mærke er tilsyneladende også fremstillet samme sted, men sælges til vidt forskellige priser, så se dig godt for og sammenlign priser og egenskaber inden et eventuelt køb.


Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home