Fluelinens tapering

Ud over AFTM systemet, der går på linens vægt, findes der forskellig "taperinger" på en flueline. Taperingen er også et andet ord for linens tilspidsning mod enderne.

Fluelinen er taperet, altså tilspidset ud mod enderne, for at energien kan tæmmes og overføres hele vejen ud til spidsen af linen og dermed præsenterer fluen elegant på vandet. Fluen skulle jo nødigt lande med et ordentligt plask og derved skræmme den fisk vi gerne vil fange.

Linens tapering — dens måde at spidse til på — kan være vidt forskellig og afhænger helt af linens formål. Der er her tale om linens profil, og man skelner normalt mellem to hovedgrupper; den dobbelttaperede (DT) og en weight forward (WF) taperede line. Den sidste har kastevægten liggende længst fremme i den såkaldte "kasteklump". Indenfor Weigt Forward linerne findes der en lang række varianter. En af de mere populære er den såkaldte "Triangel Taperet"

En DT line er tykkest på midten og spidser ens til mod begge ender, mens en WF har vægten liggende længst fremme i den såkaldte kasteklump. Denne kasteklump kan så igen være udformet på forskellig måde.

Der findes også en level (L) line, som er en line, der er lige tyk over det hele. Den anvendes ikke til almindeligt fluefiskeri, da den lander for hårdt på vandet og derfor præsenterer fluen dårligt.

Skematisk fremstilling af lineprofiler:


DT-linen
DT linen har i mange år været den mest anvendte, idet den giver den bedste præsentation af fluen, men også det at den kan endevendes når den efterhånden bliver slidt, har været et plus da der i sin tid skulle investeres i en dyr line.
DT liner er ikke så "In" længere, formodentlig fordi de fleste går op i hvor langt der kan kastes og mindre i hvor smukt og elegant fluen kan præsenteres på vandet.
På det sidste har jeg endda oplevet at DT liner kan være svære at få fat på og flere grejhandlere har dem i deres rode-udsalgs-kasse.


WF-linen

WF linen egner sig som tommelfingerregel bedst til situationer hvor der kræves lange kast og ved fiskeri i hård blæst.
Afhængig af anvendelsesområdet varierer selve klumpens længde - fra saltvands linernes korte kasteklump - til en såkaldt "long belly", som har ekstra lang klump. Jo korte klump desto større fluer egner linen sig til, men omvendt giver en lang klump den bedste præsentation af fluen og de bedste egenskaber til rullekast. I princippet kommer den nemlig så til at minde en hel del om en DT line.

Den klassiske WF-line er præcis 9,15 meter lang (taperinger + kasteklump) — som jo standardlængden i ATMF-systemet. En WF #6-line passer derfor til en stang i klasse 6 under almindelige forhold, hvilket en DT-line jo ikke altid gør. (?!)
Jo – en DT line bliver tungere, jo mere af line man har uden for topøjet og dermed er den også tungere at håndtere jo længere kastet skal være. Med en WF-line har man i princippet aldrig mere end klumpens vægt uden for topøjet under kastet. Resten skydes af sted med et enkelt- eller dobbelttræk.

Skydehovedet er her medtaget for at vise at det i princippet er en WF-line med en påhæftet "Running Line"
Det burde ud fra ovenstående skitse fremgå hvordan man af én DT line selv kan fremstille 2 skydehoveder.


Taperingens bogstavkoder
Efterfølgende oversigt angiver de mest anvendte koder der anvendes ved linens tapering.

 

L

=
"Level" - Lige tyk ove hele længden...

DT

=
"Double taper" - Dobbelt taperet...

WF

=
"Weight forward" - Vægten forrest...

 

Hos de fleste producenter af liner, foregår der en løbende udvikling i materialer og tapering. Man kan finde mange forskellige betegnelser, men endnu ingen fælles standard. De enkelte producenter vælger ofte deres egne benævnelser. Her vises et grafisk eksempel fra en producent:

Taperingseksempler...

Hvor meget der er "salgsstrategi" eller reel forskel i linernes tapering og virkemåde er uvist. Prøv eksempelvis at sammenligne; "WF PRO CAST" med "FORCE" og "CONTROL" - umiddelbart er der ikke den store forskel at se ud fra skemaet, men helhedsindtrykket af varegruppen – bedømt alene ud fra skemaet – er måske noget man kunne vildledes til at tro værende "alsidigt" og "specialliseret". (Dyrt!?)


Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home