En lines brudstyrke, angives ofte som "BS" = breaking strain, og udtrykkes i pound (lbs) eller kilogram. Brudstyrken er den nøjagtige belastning (dødvægt), der skal til for at knække linen.

De fleste moderne kunststofliner kan, hvor utroligt det end kan lyde, absorbere vand i små mængder og de har ikke samme brudstyrke i våd som i tør tilstand. Vandabsorption nedsætter altid en kunststoflines brudstyrke. Dette gælder både de monofile og de flettede liner. De har heller ikke normal brudstyrke, hvis der er knyttet knuder på dem. Hvor stor vandabsorptionen er, og hvor meget det nedsætter brudstyrken, afhænger selvfølgelig af linefabrikatets kemiske og fysiske egenskaber. Normalt skal man dog regne med en svækkelse på 5-10 % når linen har fået lov til at absorbere vand.

Andre faktorer, der kan nedsætte en lines brudstyrke, er påvirkninger af ultraviolet stråling som vores almindeligt sollys indeholder, samt hvor længe og hvordan linen har været opbevaret. For lang lagertid — enten hos forhandleren eller hjemme — kan gøre nogle linefabrikater sprøde og stive og nedsætte deres brudstyrke ganske betydeligt.

Hvis man har et lager af ekstraliner, skal de helst opbevares køligt og mørkt. Køleskabet er velegnet, men fryseboksen er ikke.

Man må aldrig opbevare sine line på steder, hvor de kan komme i kontakt med motorolie, acetone, mineralsk terpentin eller andre kemiske opløsningsmidler eller dampe fra dem.

Hovedårsagen til at lystfiskerens kunststofliner knækker, er at man ofte bruger uegnede samlinger og knuder eller sjusker med at knytte dem korrekt. Selv den mest korrekt knyttede knude på en kunststofline vil altid tage større eller mindre skade af at blive strammet op med et voldsomt og pludseligt ryk.

Utallige undersøgelser af tilsyneladende uforklarlige linebrud på kvalitetsliner har vist, at linerne næsten altid knækkede i selve knuden eller umiddelbart foran eller bagved den. Årsagen til bruddet var næsten altid, at knuden var uegnet eller dårligt knyttet. Herfra må naturligvis regnes linebrud, hvis årsag var, at brudstyrken klart var overskredet, eller at linen havde været udsat for raspende eller rivende påvirkninger, har været i klemme eller på anden måde er blevet deformeret.

Seriøse lineproducenter tester altid deres liners brudstyrke og angiver den på emballagen/spolen.
Husk at det er linens brudstyrke uden knude der opgives.
Linens knudebrudstyrke er praktisk talt aldrig identisk med linens opgivne brudstyrke.

Slut på artikel!

Relevante artikler
Knudebrudstyrke

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home