Myrer

Myra

Maur

Ant

Formicidea

Skovmyre
Rød skovmyre (arbejder)

Bemærk: Myrer er ikke et insekt der lever i vandet, men især under sværmninger (parringsakten) havner adskillige af de såkaldte flyvemyrer på vandet. Disse tages med stor fornøjelse af fisken og myrer er især et vigtigt insekt for fluefiskere der ønsker at fiske i skovområderne i Sverige og Norge.

En svensk forsker undersøgte for nogle år siden madvanerne hos udsatte ørreder, regnbuer og kildeørreder og fandt at myrer – langt mere end nogen anden fødekilde - dominerede fiskens menukort, specielt i august måned. Dette forhold gjorde sig gældende i samtlige undersøgte søer hvor man i august måned fandt at 80% af fiskens føde bestod af myrer!

Flyvemyre
Flyvemyre med tydelige vinger...

Fiskeriet i søer i skovområderne i Sverige og Norge er ofte præget af disse myresværmninger. Så længe sværmninger forekommer bliver fisken ofte særdeles selektiv og vil ikke tage andet end flyvemyrer. Selv længe efter sværmningerne er ophørt, tager fisken gladeligt en myreimitation – de husker tilsyneladende disse myresværmninger som noget særdeles positivt.


Der findes ca.. 15 000 arter, omkring 60 i Sverige og 50 i Danmark

Myrer høre til i gruppen af sociale insekter. De har vingeløse arbejdere og vingede hanner og dronninger. Dronningerne kaster vingerne efter endt parringen. Følehornene er tydeligt knæbøjede. Insektet er især kendetegnet ved en slank talje. Farven er hovedsageligt sort og mørk rødbrun.

Skovmyre
Rød skovmyre (arbejder)

Der findes både kød og planteædende arter. Altædende arter findes. Mange æder honningdug fra bladlus.

De fleste myrer kan forsvare sig ved at sprøjte myresyre ud fra bagkropsspidsen. De har kraftige kæber og kan tilføje selv mennesker smertefulde bid.

De europæiske myrer har ofte boet (reden) på eller nede i jorden. De store myrersværme man kan se om sommeren og efteråret, er parringssværme.


Myrer er sociale insekter der lever i ofte meget individrige kolonier, med kun en, eller måske ganske få, befrugtede hunner – såkaldte dronninger. Dronningens eneste opgave er at sørge for artens bestående i form af at lægge æg. Alle de andre opgaver i samfundet varetages af andre hunner med uudviklede kønsorganer – de såkaldte arbejdere.

Hen mod slutningen af sommeren klækkes der et lille antal hanner. Deres eneste opgave er at opsøge og befrugte en nyklækket ubefrugtet hun. Hannerne klækkes af et ubefrugtet æg – det er altså en "jomfrufødsel", det der fagsproget hedder partenogenese. Hunnerne derimod, både dronninger og arbejdere, klækkes af befrugtede æg.

Myrernes samfund er flerårige og de kan være meget stabile og blive ret gamle. Myrernes individuelle livslængde variere dog stærkt. Hannernes livslængde er ganske kort og afsluttes umiddelbart efter endt parring. Arbejdernes livslængde er ofte omkring 3-4 måneder – undtagen er de arbejdere der overvintre i boet. Dronningen selv kan i visse tilfælde blive op til 15-20 år.

Myrebo
Myretue i træstub...

Hannerne og de fuldt udviklede hunner (dronningerne) sværmer på bestemte tider af året. Normalt har både hanner og hunner vinger og ofte sværmer alle de kønsmodne individer af samme art samtidigt indenfor et større område. Dette skyldes at sværmningerne udløses af bestemte vejrforhold.

Det menes at det enkelte myresamfund producere udelukkende hanner eller måske kun hunner til sværmning. Det smarte ved dette er selvfølgelig at indavl undgås, da myrerne så ikke kan parre sig med en fra sit eget bo (= egen familie)

Parringen sker for det meste i luften og flyvemyrerne returnere efter endt parring til jorden. Hannerne dør umiddelbart efter parringen. De befrugtede hunner smider vingerne og finder et passende sted at danne rede. Dette kan være et eksisterende bo hvor der så må ske et "tronskifte" – eller hun kan vælge at grundlægge et nyt samfund helt fra bunden.

I tilfælde af at hun vælger at grundlægge et nyt samfund, så overvintre hun først helt alene på det udvalgte sted. I vinterens løb lever hun udelukkende af kroppens næringsreserver, samt ved at nedbryde de muskler hun anvendte til flyvning.

Flyvemyre
Flyvemyre med tydelige vinger...

Først på våren begynder dronningen at lægge æg. Når de første larver er udviklet til arbejdere, overtager de alle de praktiske opgaver i det nye samfund og dronningen beskæftiger sig nu udelukkende med at lægge æg.

Det lille jordhul som den befrugtede hun først opsøgte som vinterbo, bliver nu til dronningekammeret, hvoromkring det nye samfund opbygges. Forskellige myrearter bygger rede på forskellige steder og af forskelligt byggemateriale. Boet kan være helt underjordisk eller delvist under/over jorden. Hule træer eller gamle træstubbe er også yndede bopladser.

Myrernes samfund kan blive ganske store. En myretue kan have mellem 100 000 til 1 million individer og i visse tilfælde kan en koloni bestå af flere tuer.

Fiskeriet
Myrer kan være af stor interesse for fluefiskeren, da sværmende myrer ofte havner på vandet. Disse myrer er et godt proteintilskud til den daglige kost. Fisken ved udemærket godt at en myre er en stor lækkerbisken og en "tør" myre fisket på sensommeren giver derfor ofte bonus – også i P & T-vande i skovområderne er min erfaring.

Flyvemyre i problemer
Flyvemyre der er landet på vandet er en godbid for fisken...

De fleste fiskevande i skovområder er oplagte steder at forsøge sig med en myreimitation. Findes der myretuer i nærheden, ja så er sagen klar, uanset om det er stille eller strømmende vand. Når myrerne sværmer i sommertiden og hen på sensommeren, kan fisken blive ganske selektiv på denne fødekilde og fiskelykken kan da være afhængigt af flueæskes indhold af flyvemyrer.

Ofte ses der sværmende flyvemyre selv i stålende solskin, så afprøv gerne fiskeriet med flyvemyre under alle lysforhold.

Fluefisker

Fisk flymemyreimitationer på samme måde som de almindelige tørfluer. Dette vil sige at man kaster fluen ud på et forventet "hot-spot" og afventer at fisken tager fluen. Fluen skal fiskes "dead-drift" uanset om det er stille eller strømmende fiskevand. Tag det stille og roligt, fisken skal nok finde fluen!

Grejet er som ved andet tørfluefiskeri aldrig grovere end klasse AFTM # 6


Flyvemyrer

Imitationseksempler:

Red Ant

Findes både i stillestående og strømmende vande.

Ses især i skovområder.

Flyvemyre
Flyvemyre
Sommer, sensommer og efterår Man behøver kun enkelte imitationer i sorte eller mørke brune nuancer.

Arbejder

Imitationseksempler:

Myre

Findes både i stillestående og strømmende vande.

Ses især i skovområder.

Arbejdermyre
Arbejder
Forår, sommer, sensommer og efterår Arbejdermyrer falder kun ved et uheld i vandet, men imitationerne tages alligevel med stor iver af fisken.

         

Arterne vil ikke blive gennemgået i større udstrækning, da en enkelt imitation i flueæsken burde række i de fleste tilfælde.

Eksempelvis; Den røde skovmyre; Formica rufa er nok én af de arter som er værd at kigge nærmere på. De findes mest i skovene og bygger deres tuer af grannåle, blade og kviste. Hver tue har sin egen dronning. De er altædende, men dog overvejende rovdyr. De findes over det meste af Europa.

Rød skovmyre

De sværmer 5-6 gange årligt. Der findes adskillige arter der let kan forveksles med den røde skovmyrer, men som forbillede for fluebinderens imitationer, er dette kun en fordel.

 

Relevante artikler
Valg af flue - en introduktion...
Ferskvands imitationer
Entomologi
Navneliste på insekter

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home