Baetis spp. (baëtis) Familien Baetidae, Døgnfluer (Svensk = åslända)

Denne døgnflue-gruppe den vigtigste for fluefiskeren, da der næsten altid er mindst én art til stede i ethvert vandløb og de udgør den største gruppe i de danske åer hvor de endnu forekommer ganske talrigt. Som ofte er årets første døgnflue en Baetis, ligesom det også er den sidste.

Generelt
Nymferne kan blive op til 12 mm. Den midterste haletråd er synligt kortere end de andre, men alle tre haletråde er behårede helt ned til roden og har et utydeligt mørkt bånd et stykke fra midten. Som nogert specielt har Baëtidae familiens nymfer tre haletråde, mens det voksne insekt kun har to.

På hvert bagkropsled findes et par bladformede gæller. Gællebladenes rande er savtakkede med hår mellem takkerne. Findes hele året på især sten og planter i hurtigt strømmende vand. Nymferne er gode svømmere.

Nymferne svømmer hurtigt rundt mellem åens grødebuske og sten. De har en strømlinjet kropsform, og haletrådene er forsynet med hår, som gør halerne til en effektiv svømmefinne. De fleste arter er små ca.: 5-10 mm. Visse arter bliver dog op til 15 mm og enkelte helt op til 20 mm.

Baetis-arterne kan være svære at adskille, men fisken ser ikke ud til at gå nøjere op i dette, hvorfor man ud fra et fluefiskersynspunkt kan simplificere opgaven ved at inddele arterne efter kropsfarve på de nyklækkede duns:

  1. Olivengrå døgnfluer, omkring 5-10 mm i kropslængde.
  2. Beige-oliven døgnfluer, omkring 5-8 mm i kropslængde.
  3. Mørkegrå døgnfluer, omkring 5-8 mm i kropslængde

Baetis digitatus, Baetis fuscatus, Baetis macani, Baetis muticus (sandsynligvis uddød i DK), Baetis niger, Baetis rhodani og Baetis vernus. Artsbestemmelsen er generelt vanskelig, idet dog Baetis rhodani let kendes fra de øvrige arter, idet dens gælleblade foruden fine børster også bærer kraftige torne langs randen. (kraftigt forstørrelsesglas kræves)

Arterne Baetis rhodani og Baetis vernus er almindelige i Danmark.
Baetis scambus (Liten åslända) er en af de mindste med en kropslængde på 4-6 mm.. Den optræder i den sydlige del af Sverige fra juli til august.
Baetis niger (Svart åslända) har en kropslængde på 7-8 mm og klækker også i Sverige og Norge maj-september.
Baetis vernus (Sydlig åslända) er også omkring 7-8 mm og er
måske den mest almindelige døgnflue ved de sydsvenske strømvande. Den klækker maj-september.
Baetis muticus (Grå åslända) er omkring 6-8 mm i kropslængden og klækker maj-september.
Baetis subalpinus (Fjällåslända) har en nordlig udbredelse der strækker sig fra Midtsverige og nordpå op i Norge. Hannen er let at genkende da den har store rødorange turbanøjne. Arten klækker juni-september.

Habitat
Baetis findes i små og store vandløb, hvor strømmen er hurtig eller moderat. Den er knyttet til faste emner i vandløbene, så som sten og vegetation. (Baetis macani findes som den eneste art i slægten i rene søer)

De to almindeligste arter er Baetis rhodani og Baetis vernus der forekommer i både små og store vandløb, idet Baetis rhodani dog er hyppigst i mindre vandløb og Baetis vernus hovedsagelig findes i de lidt større.

Livscyklus
Baetis har 1-2 generationer om året. Nymferne vil praktisk talt kunne findes hele året rundt, idet æggene, når de er lagt, klækkes i løbet af et par uger (i hvert fald hos Baetis rhodani).

Økologi
Baetis-arterne stiller forskellige krav til strøm- og iltforhold, men kræver generelt tilstedeværelsen af en vis strømhastighed. (Vandets iltkoncentration aftager med den aftagende strømhastighed.)

Baetis rhodani (og Baetis vernus) anses blandt Baetis-arterne for at være mest tolerante over for organisk forurening. Baetis rhodani, Baetis vernus og formodentlig også de øvrige Baetis-arter lever især af mikroalger, hvorfor de hovedsagelig er knyttet til de lysåbne vandløbsstrækninger.


Baetis rhodani (Large Dark Olive, Spring Olive) (Stor åslända)

Dette er en af de mest udbredte og almindelige døgnfluer i Europa. Udbredelsen omfatter hele Europa inkl. Storbritannien, Baltikum, og Rusland. Også ganske almindelig og udbredt i hele Skandinavien. Baetis rhodani er meget udbredt og almindelig, da den bl.a. er ret tolerant over for organisk forurening. Til gengæld findes den ikke i stærkt okkerbelastede vandløb.

Den findes i næsten alle typer af vandløb, dog ikke i de mest forurenede. Almindelig i både store og små vandløb, hvor den træffes på mange forskellige bundtyper, men den især er knyttet til sten og vandplanter, da nymferne fortrinsvis lever af mikroalger på disse. Arten har sædvanligvis to generationer om året, og de voksne fra den første generation har hovedflyvetid i perioden marts-april-juni og den anden generation i august-september. Da æggene klækkes i løbet af få uger træffes nymferne praktisk taget hele året.

Det er døgnfluer af meget variabel størrelse med en kropslængde på 6-12 mm. Den har to haletråde på omkring 12-18 mm.. Hannerne er lidt større og har også større øjne. De kan være meget forskellige i farverne på kroppen – disse kan varierer fra grå-oliven, olivengrønne og brunoliven. Vingerne er jævnt matte og grå.

Nymfen
Er op til 10 mm og ligner generelt de andre Baetis-arter, bortset fra enkelte stavformede torne mellem hårene på gælleranden. Findes overalt i vandløb og er ganske almindelig hele året.

Dun
Duns er vigtige for fluefiskeren. De klækker om eftermiddagen fra februar og sporadisk helt hen i oktober, men klækningerne topper i foråret i marts-april. Hen på efteråret kan man igen støde på en top i klækningerne. Klækningerne foregår om eftermiddagen og fiskeriet med imitationer af Large Dark Olive foregår bedst over et tidsrum på omkring to timer inden klækningerne til et par timer efter.

Nyklækkede duns er ofte længe om at få "varmet op" i det kolde forår, hvorfor de ofte kan ses drive et langt stykke ned ad åen, inden de letter med noget besvær – eller de bliver til fiskeføde. De nyklækkede dun er ofte olivenfarvede med nuancer af brunt og gråt. De har ret store blågrå vinger i matte farver.

Spinner
Spinners er en smule mørkere i kropsfarverne end dun og vingerne er også mere klar i farverne. Hunnerne kravler ned ad sten, pæle og andet for at lægge sine æg. Dette er en helt unik opførsel indenfor døgnfluerne og Large Dark Olive ses derfor sjældent som spent spinner på vandet. Hvis man ser nøje efter kan man finde spent spinnere under vandfilmen, da de døde hunner stiger op til overfladen og ikke som andre døgnfluer, falder ned på denne. Visse fluefiskere mener at æglægningen foregår så sent på dagen at det sjældent er lønsomt at fiske med spinners – andre angiver at dette er et spændende stadie at imitere. Men husk at imitationerne skal ligge nede i vandet – ikke oven på. Spinners er mørkt maghognifarvet med gennemsigtige vinger og to lyse haletråde.

 

Relevante artikler
Døgnfluer
Insekterne i maj
Marts i naturen
Navneliste på insekter

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home