Fluerne kan opdeles i forskellige grupperinger, afhængigt af hvad de skal bruges til, hvor de skal fiskes med og hvad de eventuelt skal efterligne af fødeemne, eller med et andet ord; imitere.

Fluefisker

Efterfølgende vil vi koncentrere os om de fluer man anvende til at fange de såkaldte "ædelfisk" – altså Laksefisk med fedtfinner, eksemppelvis; Ørreder, Stalling, Helt og Laks. Der findes fluer der er bundet for at fiske andre arter, men disse vil ikke blive omtalt direkte hér.

Den første grove opdeling kan foretages mellem laksefluer, kystfluer og så "de andre" ørredfluer. Yderligere kan man tilføje en ekstra gruppe med "Put & Take" fluer.
Der er markante forskelle men også en række overlapninger mellem disse fluetyper.


Laksefluer...

Lakseflueæsken (Generelt)

Laksefluerne er et kapitel helt for sig, hvilket især skyldes at Laks ikke tager føde til sig, når fluefiskeren har mulighed for at komme i nærheden af dette eftertragtede bytte i elv eller å.

Det nytter altså ikke at lave fine imitationer af Laksens fødeemne i elv eller å - den æder nemlig ikke når den befinder sig i elven.

Laksen er stort set kun interesseret i den forestående leg og den bliver stærkt revir-hævdende og aggressiv. Laksefluerne er derfor hovedsageligt baseret på at irritere laksen, således at den i vrede angriber fluen og derved bliver kroget. Derfor de mange synlige og "krasse" farver.

Kystflueæsken (Generelt)

Kystfluerne afspejler Havørredens fødeemner, som hovedsageligt består af smårejer, tanglopper, børsteorme og småfisk i mange afskygninger.

Der findes ingen insekter i kystvandet og derfor heller ingen imitationer af disse. Dog er der stor lighed mellem mange smårejer og krebsdyr og tilsvarende småkryb i ferskvand.

Havørreden forsøges også tit fanget i den kolde vintertid. Her skal der ofte lidt ekstra til for at få de sløve og kolde fisk ud af starthullerne, derfor har en del af kystfluerne fået et ekstra pift med farvepaletten.

Et andet eftertragtet bytte på kysten er hornfisken, derfor har man ofte små farvestrålende fluer i æsken, specielt beregnet på når hornfisken indfinder sig for at gyde.

Ørredfluer

Ørredæsken (Generelt)

Denne kategori er den mest varierede. Den afspejler en lang række af de meget alsidige fødeemner som Ørreden går efter i elv, å og sø.

Det er hovedsageligt insekter, men også småfisk, rogn, orme og snegle findes på Ørredens menu.

Især insektgruppen varierer ganske meget afhængig af årstid, geografi og type af vand der fiskes i. Der fiskes eksempelvis efter helt samme fiskeart langt oppe mod nord i Lapland i dybe kolde fjeldsøer, som i små stille åer i Danmark, men føde-udvalget varierer betragteligt disse steder.

De forskellige insekter har også et ganske forskelligt udseende afhængig af udviklingsstadie og det der kaldes biotop.

Læs mere: Ferskvands-imitationer

P&T-fluer...

P&T-æsken ("Put and Take") (Generelt)

Der dukker stadig flere og flere kunstigt anlagte fiskevande op overalt. Disse "Put & Take" -vande fyldes hovedsageligt med Regnbueørreder der er opdrættet i dambrug hvor fisken fodres, stort set døgnet rundt, – det skal jo gå stærkt!

Disse fisk har sjældent deres naturlige opførsel i behold når det handler om at skaffe sig føden – det behøves jo ikke. Det er derfor sjældent nødvendigt at servere en fin imitation af et insekt for disse fisk i P&T-vandet. Ofte handler det om at fluen er ganske synlig, så forsøges den spist eller bliver angrebet af fisken.

Jo længere tid fisken har gået ude i det "fri" - altså uden for dambruget hvor de fodres - jo mere genvinder de deres naturlige instinkter og de kan med tiden blive ganske kræsne i deres fødevalg, så som andre naturligt opvoksende fisk. Skal man til et P&T-vand, skal man derfor ikke nødvendigvis kun satse på P&T-fluer. Imitationer af stedets naturlige byttedyr bør derfor også medtages.

Ovenstående opdeling er en både grov og generel klassificering af fluerne til ørred og laks. Der findes en række undtagelser og visse overlapninger mellem grupperne – alt sammen er det medvirkende til at gøre fluefiskeriet til en spændende og udfordrende fritidsbeskæftigelse.

Husk endelig også at der findes ingen regler uden undtagelser!

 

Relevante artikler
Ædelfisk
Ferskvands imitationer

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home