Beskrivelse og levevis af en vårflueslægt - Fritlevende vårfluelarve

Rhyacophiloidea –slægten.

Hydroptilidae–familien, (DK: Microcaddis) (UK: Micro Sedge Tiny Black) (US: Purse-case Caddis)
Larven er fritlevende og ret lille helt frem til sidste del af larvestadiet, hvor den pludselig vokser sig stor og nu også begynder at bygge sig et hus. Der er omkring 100 arter af Hydroptilider i Europa, men mange arter er meget sjældne. I Norden regner man med at der er 29 arter. I Danmark er der fundet 20 arter fordelt på 7 slægter (Wiberg- Larsen 1985, Wiberg- Larsen et al. 1991).

Disse små vårfluer bliver ofte overset, netop på grund af deres ringe størrelse. Familien forekommer både i vandløb og søer. Larverne er meget små, og 1-4. stadium er de fritlevende. 5. stadium kendes let fra andre vårfluer på de karakteristiske huse. Larven med opsvulmet bagkrop og spinkle ben. Larverne lever formodentlig af alger.

Arter: Agraylea coqnatella, A.multipunctata, Apollicornis, A. sexmaculata. Hydroptila angulata, H.comuta, H. forcipata, H.lotensis, Hocculta, H.pulchricomis, H. simulans, H.sparsa, H.sylvestris, H.tigurina, H.tineoides, H.vectis, Ithytrichia. Orthotrichia angustella, Ocostalis, Otragetti, Oxyethira distinctella, 0. falcata, 0. flavicomis, Ofrici, Omirabilis, 0. sagittifera, 0. simplex, Otristella. Tricholeiochiton fagesi.

Eksempel: Hydroptila sparsa har et grønt anstrøg over kroppen. Vingerne er sorte eller meget mørkegrå og dækket af små fine dybsorte hår. Vingerne er en del smallere end hos andre vårfluearter. Vingelængden er nogelunde ens hos begge køn; omkring 3 mm. Vårfluer findes mest i strømvand og er almindelig i Nord- og Centraeuropa. De voksne vårfluer kan ofte ses smutte rundt på de sten der omkranser vandløbene.

 
Larven i sit hus
Puppen
Vingens facon
Puppe
Vingens facon
 
 • Levested: Foretrækker medium-hurtigt strømvand, men kan også findes i stille vand.
 • Adfærd: Fritlevende største delen af sit liv som larve, men i det sidste stadie bygger den et slankt hus af grus og sand.
 • Larvens farve: Brun
 • Larvens størrelse: 4-7 mm.
 • Puppe: Forpupper sig i sit hus
 • Puppens farve: Brun
 • Puppens størrelse: 3-5 mm
 • Klækkemetode: Kan klække på flere forskellige måder.
 • Voksen størrelse - hoved til vingespids: 4-7 mm. (De mindste vårfluearter i Norden)
 • Antennernes længde i forhold til totallængden: Kortere
 • Vingernes farve: Kan variere fra lys sandfarvet over brungrå nuancer til sort. Vingerne virker meget hårede.
 • Æglægning: Frit på overfladen. Kan også lægge æg i brændingszonerne.
 • Flyver: juni og igen sept-okt.
 • Klækketidspunkt: eftermiddag.

Disse microcaddis er ikke i direkte udviklings-line fra de fritlevende vårfluelarver og "rør-hus-byggerne", men representere mere en paralel evolution i forhold til disse.

*Hydroptilidae–familiens livs-cyklus er unik inden for vårfluerne, da larverne ikke bygger huse i starten af deres tilværelse. I de tidlige stadier er larverne små og undseelige, hvis vækst tilsyneladende står noget i stampe, indtil det sidste stadie. Men pludselig begynder larven at at vokse og samtidigt bygger den sig også et hus. Huset er en del mere avanceret end Glossosomatidae -larvernes skildpadde-lignende huse. Larverne anvender primært silke som base for sin huskonstruktion og til forskel fra Glossosomatidae-husene, kan Hydroptilidae-larven udvidde sit hus i takt med at den vokser.

Udbreddelsen af denne familie er ganske varieret og der findes arter selv i tropiske egne. De er godt representeret i nordligere egne hvor man kan finde dem i kolde strømvande og søer.

Disse vårfluearter kan forekomme meget talrigt, og fisken kan blive selektive netop på disse.

 

Relevante artikler
Vårfluer og imitationer...
Fotogalleri - Vårfluer
Glossosomatidae

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home