Abdomen (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Har forskellig betydning afhængig af dyregruppe. Hos mennesker er det området mellem brystkurven og bæknet. Hos leddyr menes der bagkroppen.

Abdominal (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
hørende til bagkroppen.

Aberdeenkrog
Medefiskeren svar på en streamerkrog. Langskaftet krog som har plads til meget agn på krogskaftet.

Aberration (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Betyder; midlertidigt forekommende, eks.: om farve eller bygning af insekt, afvigende form.

Aborre (Perca fluviatilis)
Kendetegn: Høj krop. Grøngule sider med seks mørke bånd. Lys bug. Rødagtige bugfinner.
Se artikel om: Aborre

Abour knot
En knude hvormed man fæster baglinen til hjulet.
Se artikel om: Spoleaksel knude

Acetatflos
Se artikel om: Flossilke

Acidofil (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Kaldes en organisme der når optimal udvikling i et surt miljø.

Adaptation (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Betyder; tilpasning.

ad libitum (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Forkortes ofte ad lib. Efter behag, efter eget ønske. Anvendes ofte i recepter og lignende.

Ad mortem (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Til døden

Adult (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Betyder; fuldvoksen.

Advarselsfarver
Hos visse dyr og insekter er kroppen stærkt farvet i, eks.; gule, orange eller røde farver. Ofte er de også karakteristiske i farvetegningen - begge dele for at advare eventuelle fjender. Signalerne der udsendes på denne måde siger nemlig: "Rør mig ikke - jeg er giftig!"

Aerob
Alle organismer der kræver tilgængeligt ilt til deres ånding er aerobe.

AFTM
System for klassificering af fluestænger og liner. Forkortelse af ”American Fishing Tackle Manufacturers” – anvendes for at angive vægtklasser på flueliner og tilhørende klasser på fluestænger.
Se artikel om: ATMF-systemet

Agerhøne
Agerhønen leverer især små bløde hacklefjer i spættede brun- og grålige nuancer.
Se artikel om: Fuglearter og deres anvendelse

Agn
Betegnelse for naturligt lokkemad der fæstes på krogen.

Aktion
En stangs evne til at bøje sig og rette sig ud igen efter bøjning.

Akvatil, akvatisk (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Betyder; i vand levende. (lat.; aqua; vand)

Albinisme (lat.) (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Medfødt mangel på farvestof (pigment) i hud, hår og øjne.

Algezonen
Hele det algebevoksede område der, afhængigt af vandets klarhed, strækker sig fra strandbredden og ud til 5-10 meters dybde.
Under særligt gunstige vilkår kan det nå meget dybere ned.

Alun
Ved fremstilling af færdige "nakker" (se evt.: Hackler) gnides skindsiden med alun for at udtørre og fjerne fedtstoffer fra skindet. Alun er en saltart (dobbeltsalt bestående af kalium og aluminiumsulfat) der anvendes til at blege eller fjerne fedt. Det anvedes også til fremstilling af lak, farve, bejdse, garvning og imprægnering mm..
Evt. mere om Alun på denne eksterne link: http://www.shenet.se/ravaror/alun.html

AmfibieAmfibisk (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Dyr der kan leve både på land og i vand.

Amherstfasan
Farverig fugl, hele farveskalaen er repræsenteret; hvide, gule, røde, sorte og grønne metalskinnende kropsfjer. Nakkefjerene eller tippets er klart hvide med matalsorte spidser og tværbånd. Halefjernene indgår i en del ørred og laksemønstre.
Se artikel om: Fuglearter og deres anvendelse

Anaerob
Anaerobe organismer trives fint under iltfattige forhold. De udnytter i stedet den ilt, der er bundet i sulfater og nitrater. Slutprodukterne af disse processer er svovlbrinte og ammoniak.

Anadrom
Fisk der vandre mellem saltvand og ferskvand for henholdsvis at æde og gyde.
Se artikler om: Laks - Ørred - Havørred

Anal (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Beliggende i bagkroppens bagende eller bagtil...

Analåbning - anus (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Endetarmsåbningen. Hos bruskfisk udmunder analåbningen, urin- og kønsåbningen i en fælles åbning. Hos benfisk er åbningen adskilt fra urinåbningen og kønsåbningen og udmunder foran denne.

Analfinne
Finne der på de fleste fisk sidder på halepartiets underside lige bag analåbningen.

Anatomi (gr) (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Læren om levende organismers bygning (en organismes) bygning. Anatomisk vedr. anatomi.

And
Se: Mallard, Teal, Mandarinand og Wood duck
Se artikel om: Fuglearter og deres anvendelse

Anetenodal-ribber (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Små tværribber fortil i guldsmedes vinger.

Animalsk (lat) (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
hørende til dyreriget (modsat vegetabilsk)

Antenner (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Følere som forekommer på hovedet af de fleste insekter og andre leddyr (et par) samt krebsdyr (to par). Antennerne er udstyret med føle-organer og ofte også lugte-organer. De kan være meget forskelligt udformet. Tentakler hos snegle kaldes eks. også for antenner.

Antiseptisk (gr) (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
anvendelse af bakteridræbende midler for at forebygge infektion – antiseptisk = bakteriedræbende

Antilope
Hårene anvendes til vinger på vårflueimitationer, Humphy kroppe, generel hårspinding på muddlerfluer og andre hårfluer.
Se artikel om: Antilopehår

Antron
Syntetiske fibre med fin lysreflektion udviklet af firmaet; Du Pont™
Se artikel om: Antron

Angel Hair
Se: Lite Brite

Angoraged
Herfra fås bløde og glansfyldte hår der bruges til hårvinger og som erstatning for isbjørnehår. Angoragedens hår kan også bruges som kropsmateriale og sælges som garn under navnet mohair.

Angorakanin
Kaninens bløde og glansfulde hår er fint fluebindingsmateriale. Strimler af skindet bruges til de såkaldte "zonkerfluer". Ulden er glimrende som dubbing og fås også som garn.

An-Seal
Dubbingmateriale
Se artikel om: Dubbing

Apterygot (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Betegnelse for primitive, vingeløse insekter.

Ara
Se: Macaw

Areola postica (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
En celle bagtil i forvingen hos barklus.

Arktisk (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
tilhørende den arktiske zone, det vil sige områderne omkring polerne.

Art (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
species, det biologiske systems grundkategori: underafdeling af slægt. En art omfatter alle organismer, som i alt væsentligt stemmer overens i bygning og som ved forplantning giver forplantningsdygtigt afkom. Mellem to forskellige arter, der naturligt forekommer i naturen, sker der normalt ingen forplantning. Ved geografisk isolerede former er det ofte svært at afgøre om der er tale om arter eller underarter. I den videnskabelige nomenklatur har hver art to latinske navne; et slægtsnavn og et artsnavn
Se artikel om: Navngivning & Klassificering

Artspecifik (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
forekommende hos en enkelt art.

Attraktor
Kommer af; attrahere, hvilket betyder at tiltrække. "Attraktorfluer" benyttes om fluer der minder fisken om noget spiseligt uden at imitere et specifikt fødeemne. Det kan også være materialer som medefiskeren anvender for at lokke fisken til agnet. Eksempelvis farvede perler, lysende emner mm..

Aufwuchs
Et ord der er overtaget fra tysk. Det betegner det lag af alger og de deri boende mikroorganismer, der forekommer overalt på sten og andre faste genstande under vandoverfladen. Mange arter af snegle, krebsdyr og fisk ernærer sig helt eller delvist af aufwuchs.

Autor – (SE: Auktor) (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
autornavnet eller autorbetegnelsen = ophavsmand (indenfor biologien). Betegnelse på den som først beskrev og navngav en art (eller underart) og offentliggjorde dette. Autorens navn plejer ofte at angives ved en forkortelse efter det latinske navn.
Se artikel om: Navngivning & Klassificering

Autotomi (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
kommer af græsk; autos, der betyder; ”selv” og tome, der betyder; ”snit” – altså en ”selv-amputering" af visse kropsdele, oftest med ønske om at redde livet ved fare. Autotomi forekommer eksempelvis hos søstjerner, krabber, stankelben og øgler. Sværmende flyvemyrer anvender sig også af autotomi for at frigøre sig for sine vinger når de er landet og ikke længere behøver disse. Se også Regeneration

Autotrof (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Kaldes en organisme, der opbygger organisk materiale ud af u-organisk materiale. Grønne planter er autotrofe, ligesom visse bakterier. Se også Heterotrof.

Backing (dk=bagline)
Den engelske betegnelse for den bagerste del af fluelinen; baglinen, som er fastgjort på hjulet og danner forbindelse mellem dette og fluelinen. Baglinen har ingen funktion ved kastet men kommer til anvendelse som reserve når en stor fisk hugger og tager lange udløb.
Se artikel om: Bagline

Badger
Badgerfarvet. Cremefarvet Hane-hackel fjer med en mørk sektion omkring hacklestammen.
Creme med sort eller mørk midterstribe. Oprindelig Lys Sussex, har flere farve varianter, rød, brun, og spættet variant.
Se artikel om: Hackle-farver

Baetis
Døgnfluefamilie.
Se artikel om: Baetis
Se artikel om: Døgnfluer og imitationer...

Bagkast
Det moment i et kast hvor stangen føres bagud.

Bagkrop
Insekternes "abdomen", dvs. området mellem halen og forkroppen.

Bagvand
Stilleflydende parti i elven eller fossen. Kaldes også for "eda" på svensk.

Balansepilk – Balancepilk
Pilk beregnet til isfiske. Den er udformet på en måde så den bevæger sig i 8-taller i vandet når man hæver og sænker den. Benyttes ved fiskeri efter rovfisk der spiser små agnfisk.

Bast
Se: Raffene/raffia

Bastard (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
- eller hybrid kaldes et individ, der er skabt gennem en krydsning mellem to dyr eller planter, tilhørende to forskellige arter eller undergrupper af arter. En bastard mellem to arter er som ofte ikke forplantningsdygtig.

Belly boat
Flydering man sidder i. Ved hjælp af svømmefødder kan man bevæge sig rundt på vandet og opsøge fiskens standpladser, der ellers ikke kan nås fra land.

Bestand
Med fiskebestand menes enten alle fisk indenfor et vist område eller også alle fisk indenfor en bestemt art i et begrænset område.

Bide- Hug- eller Napindikator
Fælles betegnelse for de forskellige dimser som især medefiskere anvender for at se om der er bid.

Bindetråd
Det er med bindetråden materialerne fæstnes til krogen.
Se artikel om: Bindetråd

Bio (gr)
livs-, levneds-

Biocid
Dræbende stof der anvendes ved kemisk bekæmpning af skadedyr og planter.

Biocider
Biocider er en samlebetegnelse for kemiske stoffer, der er beregnet til at bekæmpe skadedyr, insekter, bakterier, svampe med mere. Biocidmidler skal godkendes af Miljøstyrelsen, før de må sælges.

Biolog (gr)
Person der har biologi som fag.

Biologi
"Læren om livet", det naturvidenskabelige studium af levende organismer.

Biologisk bekæmpning
Bekæmpelse af skadedyr og planter ved hjælp af dyr og planters naturlige fjender.
Se også: Kemisk bekæmpning

Bioluminiscens
Levende organismers evne til at producere lys. (at gløde)

Biotop
Levested
Fra ordbogen: Biotop -en, -er [-'to`p] (gr) (mindre) område med de nødvendige livsbetingelser (fugtighed, temperatur, plantevækst o.l) for bestemte dyre- el. plantesamfund.
Altså: det nærmiljø som et dyr eller en plante lever i

Biots
Engelsk udtryk for de små pileformede, flade og stive fjerstråler på en vingefjers forkant.
Se artikel om: Fjer

Black-tailed deer
Gråbrun hjort (Odocoileus hemionus) fra det vestlige Nordamerika, der har lange elglignende øre og en hale med sorte spidser – kaldes også for Mule deer. Hår er velegnet som Caddis vinger og anvendes også til ”Humphy”-mønstre og Muddlerfluer.
Se artikel om:
Hjortehår

Blanket hatch
En klækning af insekter, der næsten dækker overfladen.

Blanklaks
Betegnelsen for en voksen laks i god kondition der ikke har anlagt legedragt – altså en "ikke farvet" fisk.

Blisand
Se: Pibeand

Boga-grip
Fisketang – en speciel indretning der er beregnet til at gribe store fisk i underkæben. Anvendes især til store rovfisk, så som tarpon og lignende, men kan også anvendes til gedder på vores hjemlige breddegrader. Populær ved "Catch & Release" -fiskeri, da man ikke skader fisken. Visse typer har indbygget vægt.

Blodknude
Denne knude anvendes især for at sammenføje liner af syntetiske materialer og har fået sit navn efter den engelske betegnelse: bloodknot. God til at sammenføje to forskellige tykkelser forfangsmateriale eks.: nylonline,
Se artikel om: Blodknude

Bobby Dazzle
Mylarlignende kropsmateriale der fås i rør-form.

Boble og flue – (fiskeri med; boble og flue) SE: plastkugle
Fiskemetode med spindestang hvor kastevægten er ofte en hul kugle fremstillet af plast. Kuglen er forsynet med en eller flere åbninger, hvorigennem man kan påfylde vand, således at kuglen får den ønskede vægt. Nyeste er massive kastevægte af plast med forskellig flydeevne. Efter kastevægten monteres en eller flere fluer der holdes i rette vanddybde af den flydende kastevægt.

Boilie
Kugle af dej, med farve og smag, som medefiskere anvender som agn.

Botanik
læren om planter.

Blodrød
Se artikel om: Hackle-farver

Blood-bight
er en knude der er ganske let at håndtere — selv i buldrende mørke.
Se artikel om: Blood-bight

Blue Chatterer
Se: Chatterer

BS (Breaking strain)
Se artikel om: Liners brudstyrke

Blue dun
Hackle fjer. Gråblå eller røgblå, benævnes også Inky Blue. Farven "Blue Dun" kan mest af alt minde om asken fra en cigaret. En "Blue Dun" kan enten være en lys-, medium eller mørk i farvetone.
Se artikel om: Hackle-farver

Blyhagl eller splithagl
Er flækkede blykugler der er fremstillet af blødt bly så det er let at fastklemme på fiskelinen.
Se artikel om: Splithagl

Blå Andalusier
Tidligere brugt til Hane hackle fjer.
Se artikel om: Hackle-farver

Body Glass
Minder om Larvae Lace, men er ikke hult.

Boronfiber (Ofte ses en blanding af boron og carbon)
Det er et ekstremt hårdt, sort krystallinsk materiale. Det bruges blandt andet i kompositmaterialer – som fluestænger er fremstillet af nu til dags.
Se artikel om: Boronfiber

Brassy Dun
Hane hackle fjer. Gråblå med gyldne spidser.
Se artikel om: Hackle-farver

Brassie
Værktøj der anvendes ved binding af Muddlerfluer.
Se artikel om: Brassie

Broget Tucan
Se: Peberfugl

Brudeand
Se: Wood duck
Se artikel om: Fuglearter og deres anvendelse

Brown Mallard
Gråand eller vildand.
Flankefjer fra andrikken i pragtdragt, farven varierer fra meget lys gråhvid til dyb brunsort.
Se også: Mallard

Brudeand
Se: Summer Duck

Bucktail
Kan være betegnelse for en type streamer – en større vådflue der er bundet af hår fra hjortens hale – eller:

Bucktail
– er også den engelske betegnelse for bukkens eller hjortens hale. Oprindelig fra Viginiabukkens store hvide halespejl. Hårfibre fra halen indgår i mange hårvingemønstre. Som erstatning er vores hjemlige dyre- og hjortevildt et udemærket materiale.
Se artikel om: Hjortehår

Buff
Hackle-fjer. Mat gulfarvet eller skidengul i retning af beige.
Se artikel om: Hackle-farver

Bundvending
Skyldes ekstrem iltsvind. Hvis iltsvindet er rigtigt alvorligt kan der ske en bundvending.
Når der næsten ikke er noget ilt ved bunden bliver der dannet et såkaldt " liglagen" af hvide svovlbakterier.
Der kan være dannet så mange giftige gasser i den iltfrie havbund at de begynder at boble op gennem havbunden.
Det kaldes en bundvending, og på vejen op til overfladen dræber de giftige gasser dyrene i de fri vandmasser.
En bundvending er normalt det sidste drastiske begivenhed efter et alvorligt iltsvind, og efter en bundvending er hele området dødt.
Kan også forekomme under særlige vejrforhold, eksempelvis trykkende tordenluft, stiger svovlbrintegasserne så hurtigt op, at de river bundslammet med op i vandet. Bunden farves sort af jernsulfit.

Bustard Dansk = Stortrappe.
Se artikel om: Fuglearter og deres anvendelse

Butt
Overgangen mellem tag og krop eller mellem de forskellige kropssektioner på laksefluer. For det meste fremstillet af strudseherl.

Buzzer
Engelsk udtryk for dansemyg.
Se artikel om: To-vinger

Bækrøding (salvenius fontinalis)
Kendetegn: Ligner ørreden, men har rosafarvet bug. Ryggen og den øverste del af siderne er gråbrungrønne. Den nederste del af ryggen har små gule eller gulgrønne til røde pletter. Ryg og halefinner er mørkere brungrønne, øvrige finner er rødbrune, ofte med hvide og sorte bånd i forkanten. Størrelse: førsteårsfisk 5 – 10 cm, efter 3 – 6 år er den 25 – 30 cm. Vægt: ved 3-4 år ca. 1 kg. Kønsmoden. 2 – 4 år. Legetid: september – november. Føde: krebsdyr, insektlarver, småfisk. Alder. 5 år. Herlig velsmagende sportsfisk.

Bækørred (Salmo trutta fario)
Bækørreden er ikke en speciel ørredart. Det er unge ørreder der af ukendt årsag ikke vandrer, men bliver i de små vandløb og danner små bestande. Fisken trives bedst i koldt strømmende vand.
Kendetegn: Bækørreden er mindre end sine søskende; havørreden og søørreden og den bliver aldrig "blank", med mindre den udvandrer til større søer eller havet. Øverst på siderne har den røde og sorte pletter. Undersiden er lys gul. Størrelse: 20 - 25 cm, i sjældne tilfælde 35 cm. Max 60 cm. Vægt: meget varierende, ved 50 cm kan den veje omkring 1 – 1,5 kg. Kønsmoden: 2 – 4 år, hannerne før hunnerne. Legeperiode: efteråret. Føde: insekter, larver, nymfer, små krebsdyr. Herlig velsmagende sportsfisk.
Se artikel om: Bækørred

Bæver
Ulden er ganske velegnet til dubbing.
Se artikel om: Bæver

Børsteorm (havborstmask, rovbortsmask) Nereis diversicolor
Op til 15 cm lang. Kan træffes hele året. Børsteormen har en masse små hårlignende udvækster på kroppen der får den til at ligne en børste, deraf navnet. Blandt havets mange ormetyper udgør børsteormene en af de vigtigste. Kroppen inddelt i segmenter (ringe). De veludviklede ringformede og langsgående muskler tillader kroppen at trække sig sammen og strække sig ud. Nereisarterne er rovdyr med kraftige kæber, der kan krænges ud foran svælget. Børsteormen graver gange i sandet og gyder på ret lavt vand. Anvendes i stor udstrækning som agn og imiteres af fluebinderen.

 

Caddis
Det amerikanske ord for vårflue. På engelsk hedder den Sedge.
Se artikel om: Vårfluer

Carl von Linné, også kendt som Carl Linnaeus eller Carolus Linnaeus, (staves ofte: Linne) kaldes ofte for faderen til; taksonomi, som er det klassifikationssystem der anvendes indenfor biologien. “Systema naturae” blev publiceret første gang i 1758.
Se artikel om: Navngivning og klassificering

Catch & Release
Engelsk udtryk for (i visse tilfælde påbudt) genudsætning af fisk.
Se artikel om: Genudsætning af fisk

Catskill
Sagnomspunden geografisk område i staten New York med mange kendte vandløb – ophav til Catskillbindestilen for tørfluer.

Caribou - Nordamerikansk Rensdyr
Specielt anvendelig til små fluer der kræver spinding, så som ”Irresistible”, græshopper og muddlerfluer.
Se artikel om: Caribou

CdC
Specielle vandafvisende fjer fra en and.
Se artikel om: CdC

CDC
Firmaet "Orvis" har registreret dette navn for CdC-fjer
Se artikel om: CdC

Cerci – flertal: cercus (Udtryk man bl.a. støder på i zoologisk litteratur)
Fra græsk; kerkos, der betyder; hale (tail) (svans)
Et par (ofte trådformede) vedhæng i bagkropsspidsen på insekter.

Chatterer Dansk = Halsbånd Kontinga.
Se artikel om: Fuglearter og deres anvendelse

Cheeks
To små fjer, en på hver side fremme ved fluens hoved, oftest fra Blue Chatterer, Indian Crow eller JungleCock på laksefluer og enkelte havørredmønstre.

Chenille
Syntetisk materiale til fluekroppe, loddent og i flere sværhedsgrader og farver. Struktur som en piberenser men med kerne af tråd. (Chenille er fransk og betyder kålorm) De glimtende syntetiske typer sælges under navne som; Flashchenille, Tinselchenille, Crystalchenille, Glimmer Flash Chenille, Cactus Chenille, Diamond chenille, Fritz med flere..
Se artikel om: Chenille

Chinchillafarvet
En meget lys variant af et grizzlyhackle.
Se artikel om: Hackle-farver

Chironomidea
Dansemyg på latin, insektfamilie i tovingeordenen; Diptera
Se artikel om:
Fluer og myg

Cinnamon
Engels ord man støder på i fluemønstre – betyder; "kanelfarvet" (brunt)

Clinchknuden
er sikkert en af de populæreste lystfiskerknuder, fordi den både er let at håndtere og ganske skridsikker.
Se artikel om: Clinchknuden

Cree
Grizzlynakker kan have mørke ginger eller brune tværgående striber og kaldes så Cree.
Creefarvet Varierer fra en rød, hvid, rødgul variant til en rød, sort, cremefarvet variant.
Se artikel om: Hackle-farver

Crimson
Farvebetegnelse der anvendes i fluemønstre. Farven er karmoisinrød/højrød.
Betyder også at rødme - [blush crimson] - at rødme dybt.

Coch-Y-Bondhu
(Kan staves på flere måder) Hane hackel fjer. Rødbrun med sort midterstribe og sorte spidser.
Se artikel om: Hackle-farver

Comparadun
Bindestil for lavtflydende døgnflueimitationer uden hackle.
Se artikel om: Imitation af døgnfluer

Cone heads
Koniske metalhoveder anvendes til vægtbelastning, især til belastning af rørfluer. Koniske messinghoveder til at sætte over hovedet på rørfluen og derefter limes. Coneheads afbalancerer i mange tilfælde krogens vægt, så fluen ikke ”hænger med rumpen”.
Se artikel om: Gold head

Collar
Se: Fronthackle

Corixa
En art bugsvømmer.

Cream Dun
Hane hackle fjer. Creme betyder at det er en hvid nakke med en anelse gult i sig. Er nærmest flødefarvet .
Se artikel om: Hackle-farver

Cyanoacrylat-lim
Teknisk betegnelse for såkaldt "Superlim" der tørrer på få sekunder.
Se artikel om: Superlim

Dead Drift
Flue der fiskes med samme hastighed som strømmen.

Dear Hair
Hjorte hår. Er luftholdige og er derfor velegnet til fluer man ønsker der skal have indbygget opdrift.
Se artikel om: Hjortehår

Detritus
Døde dyr og plantedele. Nedbrydes primært af bakterier og svampe.

Diplura – insektorden af Diplurer (Diplurans) (Larvborstvansar)
Navnet Diplura, stammer fra det græske ord diplo- der betyder to eller dobbelt, samt ordet ura der betyder hale (svans), og som referer til de to ”cerci” bagerst på kroppen.
Disse dyr har to ”haler” der kan være tråd- eller stavformede. Visse arter danner en ørentvist-lignende tang. De er blinde og vingeløse. Lever for det meste på jorden under sten eller rådnende planterester. De fleste af de ca. 450 kendte arter er meget små. Heterojapyx souli, der lever i Australien, kan dog blive op til 5 cm lang. Diplurer er formodentlig nogle af de primitiveste insektarter. En del af de inder karakterer har visse ligheder med eksempelvis tusindben (tusenfotingarnar)

Diptera
Insektordenen; tovinger på latin. Eksempelvis dansemyg og stankelben
Se artikel om: Fluer og myg

Donaulaks (Hucho hucho)
Stammer fra Donaus flodsystem med slægtninge i Sibirien. Stationær fisk der ikke vandrer langt. Har været udsat med mindre held i Sverige. Kendetegn: langstrakt geddeagtig laksefisk. Mørk med sorte tætte pletter og kløvet halefinne. Lys underside. Svær at opdrætte da den selv relativt tidligt udelukkende lever af fisk
Se artikel om: Laks

Dobbeltkrog
Krog der er forsynet med to kroge og kroggab men udgår fra samme fælles krogskaft
Se artikel om: Fluekroge

Dool's eys
"Dukke øjne" - som navnet siger er det plast eller glasøjne der anvendes på fluer.

DT
Double Tapered - hvilket er betegnelsen for en flueline der spidser til mod begge ender
Se artikel om: Fluelinens tapering

Dubbing
Materiale/metode til at fremstille uldent kropsmateriale
Se artikel om: Dubbing

Dubbingblok – Spinneblok – Dubbing Board
En Dubbingblok – eller en Spindeblok som den også kan kaldes – anvendes til at fremstille præfabrikede dubbingtråd og dubbingbørster.
Se artikel om: Dubbingblok

Dubbibg Brush™
Færdigt spundet dubbingmateriale
Se artikel om: Dubbing Brush™

Dubbingbørster er en færdigspundet dubbingtråd, hvor tråden består af to tynde metaltråde, oftest kobbertråde.
Sælges blandt andet under navnet Magic Dub og Dubbing Brush™
Se artikel om: Dubbing

Dubbingnål
Nål med håndtag. Uundværligt værktøj ved fluebinding.
Se artikel om: Dubbingnål

Dubbing Twister el. Dubbing hjul
Værktøj der bruges til at sno en dubbingløkke til færdig dubbing
Se artikel om: Dubbing twister

Dubbing blok
En blok af træ eller lign. hvorpå man kan pre-fremstille de færdige dubbingmaterialer i form af dubbing-tråde lige til at tørne om krogen.

Dubbing børste/kam
Anvendes til at børste den færdige dubbing
Se artikel om: Dubbing børste

Dun
Nederst på fjerstammen findes der som regel et dunet område. Her har fjerstrålerne ikke bistråler med kroge. De engelsktalende kalder det område for "plumulaceous" og fjerstrålerne for "plumulaceous barbs". Barbs betyder fjerstråle, så med "plumulaceous barbs" menes der altså "dunede fjerstråler".
Se artikel om: Fjer

Dun
Det engelske udtryk for en døgnflue, der lige er klækket til vinget insekt.
Kendetegnet for dette stadie er, at vingerne endnu ikke er blevet gennemsigtige, og kroppen er lidt mat i farverne. På latin er navnet for dette stadie subimago.
Se artikel om: Døgnfluer og imitationer...

Dun
Kan også være farvebetegnelsen på en hacklefjer. Er en mussegrå farve. Dækker flere nuancer af gråt, men har en overvægt af brunlige toner.
Se artikel om: Hackle-farver

Dyneema-fibre
– er sidste udvikling indenfor syntetiske fibre. De er utroligt stærke - 10 gange stærkere end stål og 40% stærkere end aramid-fibre (Kulfibre))
Se artikel om: Bindetråd

Dækhår
Længere, tykkere og stivere hår end underulden på pels, ses meget tydeligt på materialer så som mink, bæver og sølvræv.
Se artikel om: Hår og Uld

Døgnfluer (ephemerida)
Spinkelt insekt med slank langstrakt krop og to eller tre lange haletråde. De tynde vinger er ofte gennemsigtige og triangulære
Se artikel om: Døgnfluer

 

 

Relevante artikler
Afsnit: A - D (Det er hér du er!)
Afsnit: E - H
Afsnit: I - L
Afsnit: M - P
Afsnit: Q - S
Afsnit: T - Å

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home