På den Skånske østkyst, nord for Simrishamn og Stenshoved, ligger fire gamle fiskerlejer; Vitemölla, Kivik, Vik og Baskemölla. Kivik er formodentligt et af de mest kendte kystpladser på østkysten og området har en lang og spændende forhistorie.

Oversigtskort

Naturen i området er både smuk og afvekslende. Nord for Vitemölla udmunder Verkeåen – der blandt andet er kendt for sin store produktion af havørreder – og her er et område udpeget til naturreservat. Nær ved åen findes et lille museum; Lindgrens Länga, der beskriver områdets historie og natur.

Mellem Kivik og Vitemölla ligger Kiviks markedsplads på de fine skråninger ned mod havet. Den nedre del af skråningen er noget mere stejl og her kan man finde spor af tidligere tiders kystlinie der lå betydeligt højere end i dag.

Kivik stran
Kivik strand og havn set fra Vitemölla

Kivik har gennem tiderne været kendt for forskellige ting – sine sild, sit årlige marked, sine fortidsminder samt områdets intense frugtavl.

Vandrer man langs stranden sydpå fra Vitemölla kommer man til ålefiskerskuden Tittut med egen tørreplads. Neden for strandvolden med den berømte markedsplads ovenfor, har man opført et lille kapel med et "klockstapel". Det er måske opført for at opveje stedets rygte som "syndernes tilholdssted", uanset at disse synder kun forekommer en gang årligt på Kiviks markedsdag. "Synden" hærger stadig i vore tider. Kivik er nemlig vidt berømt for sin markedsdag og måske det også hjælper på berømmelsen at der findes et fast indslag af synd, i form af striptease, på denne ellers så festlige dag. (!)

Kapel
P-pladsen ved klokketårnet

Kapellet i Kivik har givet navn både til en gade i byen; Kapplasträdet og til de lokale slægter; Kappel og Cappelin.

Som kuriosum kan nævnes at Kivik i 1841 fik en "byordning" der sagde at man ikke måtte gøre "naboen uret med skældsord, trusler eller slag". Den sagde også at man ikke måtte sætte sine garn for tæt, at man skulle aflevere fundne redskaber til rette ejermand og ej "låne" andres både, årer eller andet uden behørig tilladelse. Tillige skulle man afvente "Åldermandens" tegn, inden man begav sig ud på havet om morgenen, og selvfølgelig at man heller ikke måtte være uhøflig mod selv samme oldermand.


Stranden nedenfor Klokketårnet

Straffen for at undlade at følge disse love, var ofte meget sympatisk, da bøden skulle erlægges i form af; "öl till vårt byelag.." som der står skrevet – og dette i vekslende mængde alt efter forbrydelsens art. Hvem sagde at svenskerne var kedelige?

Den senere "fiskeordning" fra 1852 er ændret, og er ikke nær så spændende at læse, men dog stadig farverig set med nutidens øjne. Den siger blandt andet at bøderne nu skal lægges i form af rede penge i stedet for øl, og at det er forbudt at smide fiskeaffald på gaden eller i rendestenen. Grundet brandfaren måtte man ikke ryge cigarer eller pibe uden låg og det er nu også forbudt at strø julehalm på gulvet!

Husene står tæt...
Husene står ofte tæt i de små fiskerlejer

Det mest berømte fortidsminde i området er den såkaldte Kongegrav. I mere end 3000 år har dette mærkelige gravmonument ligget på en stenet mark nær ved stranden syd for Kivik nær sportspladsen.

Fisk på Kysten
En havørred landes ved Kivik i skumringstimen


Fiskeriet
Kør til Vitemölla og parker eventuelt ved klokketårnet eller ved P-pladsen.

"SkåneExpressen" giver også mulighed for at komme rundt med offentlige transportmidler i området. Line 3 går mellem Simrishamn og Brösarp og stopper også i området.


Vitemölla

Da Skåneleden – der herovre kaldes for "Österlen-leden" - på denne strækning følger strandkanten, kan man overnatte på lejrpladsen lige syd for havnen i Vitemölla, hvis man ellers følger "Allemansrettens" regler. En del af kysten og de tilhørende arealer er dog beskyttet af fredningsforordninger, og her må man ikke overnatte.

Kort over Kivik


Der er for det meste god plads, og hele strækningen fra Vitemölla og ned til Kivik havn, er i princippet en stor oplagt kystplads, hvor der er chance for fisk over alt. Ved kirken, nord for havnen, bliver en fin bugt afløst af et hjørne med et stort stenrev. Videre nordpå herfra kommer et noget mindre rev. Bunden er blandet sten og sand og den kan være ret besværlig at gå på. Husk en solid vadestav.

Mölleån
Indenfor det med rødt skraverede område er alt fiskeri forbudt i tiden 15 september - 30 april. Området dækker et område med form som et cirkelslag med en afstand af 300 meter fra åens yderste odder i selve udmundingen. Dette gælder dog ikke det stedlige ålefiskeri, der sker med privat fiskeret.

Fredning Vitemölla
Fredningsområdet nord for Vitemölla - Mölleån

Syd for havnen i Kivik er der fin stenkyst ved sportspladsen. Her kommer fisken ofte tæt på land for at jage mellem sten og tang, men vinden må gerne være i det sydlige eller vestlige hjørne. Denne plads er en af områdets kendte "Hot Spot".

Ved Sportspladsen
Kysten ved sportspladsen i aftenlys

Ängabäckken
Indenfor det med rødt skraverede område er alt fiskeri forbudt i tiden 15 september - 30 april. Området dækker et område med form som et cirkelslag med en afstand af 300 meter fra åens yderste odder i selve udmundingen. Dette gælder dog ikke det stedlige ålefiskeri, der sker med privat fiskeret.

Fredningsområde Kivik
Fredningsområdet ved sportspladsen – Ängabäckken

På den anden side af Kivik bliver kysten mere flad med åbne sandstykker mellem sten og tangpartier. Men hvor kystvejen går langs med stranden, findes et par større stenrev man ofte med held kan affiske.

Pladserne omkring Kivik kan være lukkede af garn og net, der ofte sættes ganske tæt under land.

Det bedste fiskeri er ofte fra januar til maj og pladserne klarer i princippet friskt vejr med blæst fra alle vindretningerne.


Forfatteren fisker ved Vitemölla


Fiskeregler
De svenske fiskeregler og fredningstider bestemmes af de enkelte Länsstyrelser og har skiftet en del de seneste år. Der arbejdes en del med regler og fredningstider og disse opdateres løbende.
Undersøg altid gældende regler inden fiskeriet startes
.
Prøv eventuelt denne link hvor fiskereglerne for Skåne mm. kan findes: http://www.m.lst.se/

Dårlige overnatningsmuligheder i det tidlige forår
Ved en fisketur i foråret 2003 erfarede jeg at det ikke var specielt let at finde egnet overnatningsmulighed. Vandrehjemmene var endnu ikke åbnet for sæsonen, og på trods af at områdets mange ”Bed and Breakfast” reklamerede med helårsåbent, var dette langt fra tilfældet. Flere gad end ikke svare på vores telefonopringninger!

Anbefaling
Efter noget begyndende uro ved en lang række afvisninger, havnede vi en sen aften inde på Brösarps Gæstgiveri. Her fik vi en fantastisk venlig og imødekommende betjening. Maden var udsøgt god og priserne lå endda under flere af områdets ”Bed and Breakfast” og vandrehjem. Havde jeg kendt til dette fine sted inden afgang hjemmefra, havde jeg aldrig begivet mig i lag med områdets ”Bed and Breakfast”. Brösarps gæstgiveri ligger ganske få kilometer nord for Kivik ad hovedvej 9. Dette sted er et besøg værd – og deres vildsvin og fredags-buffet er kendt viden om. Deres hjemmeside: www.brosarps-gastgifveri.se


Nye pladser op mod Vitemölla opsøges

Specielle forhold
Mange af de svenske kystpladser kan godt være svære at nå fra offentlig parkering, men som ofte kan det godt betale sig at opsøge disse mere svært tilgængelige steder, da man så også har det meste for sig selv.

Mange svenskere er forvænt med gode og let tilgængelige pladser og er derfor sjældne at finde på de mere afsides liggende steder.

Kystfiskere
Trængsel på kysten ved Kivik

Respekter forbudsskilte og parker hensigtsmæssigt. Brug helst de offentlige indrettede steder. De Svenske raste- og parkerings-pladser er som oftest af meget fin kvalitet og pænt indrettet med gode og rene toiletfaciliteter.

Overhold forbudstavler og anden anmærkning.
Respekter militær- og frednings-områderne.


Når pladsen på kysten bliver for trang anvender flere flyderingen for at få lidt albuerum...

Efterskrift
Der har vist ikke tidligere være en sådan invasion af "gæstefiskere" i det sydsvenske fra Danmark, som i de seneste år. Indtil videre har de lokale lystfiskere taget godt imod, og det bliver de forhåbentlig ved med så længe danskeren opfører sig ordentligt.

Svenskerne har generelt et meget positivt syn på naboerne fra vest. Glade, hyggelige, positive og "byder på sig selv" er nogle af superlativerne svenskerne gerne bruger om danskerne. Lad os arbejde for at det fortsætter.

Man møder megen åbenhed og stor hjælpsomhed hos de svenske fiskebrødre ved fiskevandene. Lad os gøre alt for at bevare det gode forhold – vis hensyn og hav i baghovedet at en enkelt hensynsløs parkering - eller lidt "glemt" madpapir - kan ødelægge meget for mange - og der lægges som bekendt især mærke til "fremmede"...

Relevante artikler og "X-terne" link
Mere: Haväng
Mere: Stenshoved
Mere: Fiske i Skåne
X Fiskebestemmelser i Skåne
X Brösarps Gästgifveri
X Björhagens vandrehjem
X Hanöbuktens hjemmeside
X Byalaget på Kivik
X Simrishamn Turistbyrå

Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home