...

FERSKVANDSOMRÅDERNE


Infoskilt ved Helgeå.

Efterfølgende gælder alle vandløb med udløb i havet, samt biløb og tilhørende søer, op til den første “definitive” vandringsforhindring og ned til kystvandsområdet der afgrænses af en ret linie mellem de to yderste mundingsodder, eller mellem opsatte tavler. Observer at fiskeplejeforeninger og andre kortsælgere kan skærpe disse bestemmelser.

NORDVESTLIGE SKÅNE
Vandløb med udløb i havet fra Hallands länsgrænse til Kullens fyr.

Fredningstider: Fiskeri efter laks og ørred er forbudt i tiden 1 oktober til og med den sidste dag i februar. I Rönne å gælder forbudet fra 15 oktober til og med den sidste dag i februar.

Fiskemetoder: Tilladte metoder er i princippet kun håndredskaber der ikke kræver anvendelse af båd. Der må ikke fiskes med "utter" eller utter-lignende redskaber.

Mindstemål:
Laks 45 cm.
Ørred 45 cm.

ØRESUNDS og ØSTERSØENS VANDLØB
Vandløb med udløb i havet fra Kullens fyr til Falsterbo fyr – og fra Falsterbo fyr til Blekinge länsgrænse.

Fredningstider: Fiskeri efter laks og ørred er forbudt i tiden 1 oktober til og med 31 december.

Fiskemetoder: Håndredskaber

Mindstemål:
Laks 50 cm.
Ørred 50 cm.
Ål 60 cm. (Østesøvandløb)
Ål 35 cm. (Øresundsvandløb)
Sandart. 40 cm.


KYSTVANDSOMRÅDERNE


Fiskeri på Kysten...
Fiskeri på Skånes kyst.

SKÅNES NORDVESTLIGE KYST
Fra Hallands länsgrænse til Kullens fyr.

Generelt: Der må ikke fiskes nærmere end 100 m fra faste redskaber.

Fredningstider: Fiskeri efter laks og ørred er forbudt:
1) Indenfor kystvandsområderne i tiden fra 1 oktober til og med 31 marts.
2) Udenfor kystvandsområderne hele året.

Fiskemetoder: Fiskeri efter laks og ørred med drivnet og forankrede flydegarn er forbudt.

Mindstemål: Ved fiskeri med håndredskaber gælder minimumsmål kun for laks, ørred og torsk.
Laks 45 cm
Ørred 45 cm
Torsk 30 cm
Laks og ørred må ikke føres i land i opskåret tilstand.

Indenfor fredningsområderne omkring åmundinger og lign.:
Fiskeri er forbudt i tiden 1 oktober – 31 marts.
Fiskeri med håndredskab er tilladt i fredningsområderne i perioden 1 april - 30 september.
Fra molerne i Rönneå er fiskeri med håndredskaber tilladt året rundt.

ØRESUNDSKYSTEN og ØSTERSØKYSTEN
Fra Kullens fyr til Falsterbo fyr, samt fra Falsterbo fyr til Blekinge Länsgrænse.

Fredningstider: Fiskeri efter laks og ørred er forbudt i tidsrummet fra og med 15 september – til og med 31 december.

Fiskemetoder: Håndredskab.

Mindstemål: Ved fiskeri med håndredskaber gælder minimumsmål kun for laks, ørred, gedde og sandart.
Laks 60 cm.
Ørred 50 cm.
Gedde 40 cm.
Sandart 40 cm.

Laks og ørred må ikke føres i land i opskåret tilstand.

Indenfor fredningsområderne omkring åmundinger og lign.:
Fiskeri er forbudt i tidsrummet fra og med 15 september – til og med 30 april.
For Barsebäck gælder forbudet hele året.
Indenfor Helgeåns fredningsområde er alt fiskeri forbudt i tidsrummet fra og med 1 maj – til og med 14 september.


Bemærk: Ovenstående er en oversat og forkortet udgave af de svenske fiskeregler der berører lystfiskeren. Den fulde tekst findes på: http://www.m.lst.se/documents/bilagafolder.pdf Observer at det er den trykte originaludgave af loven der er gældende i tvivlstilfælde og at undertegnede på ingen måde kan gøres ansvarlig for indhold, trykfejl eller tilkomne ændringer. Det er altid den enkelte lystfisker der bærer det fulde ansvar for reglernes overholdelse.
Efterfølgende regler gælder ikke for fiskeri fra båd – ved trolling må man derfor søge oplysninger på www.m.lst.se


Slut på artikel!


Tip en ven!

Tip en ven om denne side på Fluepapiret"Fluepapiret" er 100% privat og derfor også totalt uafhængig af nogen firmaer eller institutioner. Alle artikler, foto og grafik er beskyttet i forbindelse med loven om ophavsret og må derfor ikke benyttes i anden sammenhæng medmindre skriftlig godkendelse er givet.
Copyright © 1999-2008 J. Hjorth Alle rettigheder reserveret.
Sidst opdateret:
4-08-2008


Home